Bli del av Sveriges största industriprojekt

Vill du vara med och skapa industrihistoria? Nu påbörjas rivningen av Barsebäcksverket på allvar. Uppdraget sträcker sig över en lång tidsrymd, där bara den radiologiska nedmonteringen kommer att pågå i mer än åtta år, och omfattar många spännande och utmanande moment. 

Flera av dessa är vi med och sätter standard för. Budgeten för hela rivningsprojektet är cirka 4 miljarder kronor, vilket gör det till ett av Sveriges största anläggningsprojekt. För att fullfölja projektet kommer personalstyrkan att behöva utökas från dagens 50 till 300 personer. 

Lediga tjänster
Excellent arbetsgivare 2019 | Uniper

Som medarbetare hos oss får du:

  • Vara med i ett av de största industriprojekten som genomförs i Sverige.
  • Spännande och innovativa arbetsuppgifter som kommer att bli vägledande för nedmontering av andra kärnkraftverk, att vara med ger unik kompetens. 
  • Vara en del av ett projekt som sträcker sig över en lång tidsrymd - bara den radiologiska nedmonteringen kommer att pågå i mer än 8 år.
  • En internationell arbetsplats i en spännande och samhällsviktig bransch.

 

Våra medarbetares egna berättelser

En arbetsplats för alla

Mår vi bra, presterar vi bra. Våra framgångar bygger på medarbetare som känner sig uppskattade och trivs. Vi strävar efter mångfald och jobbar för en inkluderande arbetsplats, där olika synsätt, erfarenheter och kunskaper leder till framgång. Genom våra olikheter adderar vi värde till verksamheten.

Några av kompetenserna vi söker:

  • Projektledare, projekt- och verksamhetscontrollers & projektkoordinator
  • Avfallsspecialister, avfallssamordnare och strålskyddsingenjörer
  • Logistiker, arbetsmiljösamordnare och servicesamordnare
  • Säkerhetscontroller

Då vi stärker och renodlar flera funktioner söker vi även chefer som kan utveckla de nya avdelningarna.