Miljö

Miljötillstånd

Miljötillstånd

Flera verksamheter behöver tillstånd för att drivas av miljöförvaltningen. Det gäller äver för oss. Läs mer om våra miljötillstånd.

Läs mer om våra miljötillstånd
Miljö och arbetsmiljö

Miljö och arbetsmiljö

Vårt miljöarbete omfattar såväl naturen runt vår anläggning som arbetsmiljön för våra medarbetare. Varje år etablerar följer vi upp hur detta arbete fortskrider och tar fram handlingsplaner för att säkerställa att vi ska kunna leva upp till våra högt satta mål.

Läs merLäs mer om hur vi följer upp vårt miljöarbete