Nedmontering och rivning kommer att genomföras med säkerhet och strålskydd i fokus. Att riva ett kärnkraftverk sker i två faser, först tas radioaktivt material bort, sedan kan en vanlig rivning genomföras.

Följ med Pia som arbetar med rivningen

Barsebäck Krafts uppdrag är att färdigställa området som industrimark med nivå fyra meter över havet.

Nuläge

I det miljöstillstånd Barsebäck Kraft AB har idag ingår vissa rivningsförberedande arbeten. Det största av dem är att dela reaktorernas interndelar och packa ner dem i strålskyddande beållare. När det är nerpackat transporteras lådorna ut till vårt tillfälliga lager vid hamnen på anläggningen. Projektet beräknas vara klart under våren 2019. Nästa större projekt vi planerar för är delning av reaktortankarna, vilka även de ska förvaras i vårt mellanlager.

När vi river

När vi börjar arbetet med att ta bort det radioaktiva materialet i anläggning i större skala kommer det att bli en mängd avall av olika sorter, både radioaktivt och konventionellt. Allt avfall ska mätas och kategoriseras. Först mäts radioaktiviteten och sedan sorteras det utifrån vilken slags material det är. Är det radioaktivt avfall packas det i godkända transportbehållare och skickas vidare för behandling eller slutförvar. Är det icke radioaktivt material sorteras det upp i konventionellt miljöfarligt eller icke miljöfarligt avfall. Det miljöfarliga skickas till godkända slutmottagare. Det konventionella utan miljöfarligt innehåll kan antingen återanvändas på plats, tex krossad betong kan återfylla håligheter i marken, eller skickas för annan återanvändning eller godkänd slutmottagare av avfallet.

 

När allt radioaktivt avfall är borta

Så småningom kommer allt radioaktivt material att vara borttaget och mark och byggnader kan friklassas. Med friklassas menas att Barsebäck visat för kontrollmyndigheterna att allt material som överstiger den normala bakgrundsstrålningen är borta.  Då vidtar den större, konventionella rivningen, det avfall som då uppkommer kommer till stor del att återanvändas. Det handlar om exempelvis betong och metall.

Barsebäck Krafts uppdrag är att färdigställa marken till industrimark.