Vårt uppdrag

Barsebäck Kraft AB (BKAB) är ett helägt dotterbolag till Sydkraft Nuclear Power AB (SNP) som ingår i energikoncernen Uniper.
BKAB:s uppdrag är att planera och genomföra nedmontering och rivning av Barsebäcksverket. Tillståndet att bedriva kärnteknisk verksamhet vid anläggningen i Barsebäck innehas av BKAB.
Kostnaderna för verksamheten täcks av fonderade medel i Kärnavfallsfonden samt av direkta medel från anläggningsägaren SNP.

Åsa Carlson, vd

"2019 blir ett av Barsebäck Krafts viktigaste år sedan stängningen. Vi ska få ett nytt miljötillstånd och vi ska förbereda vår organisation och anläggning för att starta nedmonteringen av kraftverket. På Barsebäcksverket är vi mycket laddade inför att det som vi planerat sedan stängningen nu ska realiseras. Planen är att så snart som möjligt starta tillsammans med våra kollegor på Oskarshamns kraftgrupp. Vårt gemensamma, övergripande mål är att vara föredömen i att begränsa miljöpåverkan och använda våra resurser så effektivt som möjligt. Vi ska med vårt arbete visa att kärnkraften i Sverige kan ta ansvar för varje steg."

Affärsidé

Kompetent och förtroendeingivande avveckling.
- Vi ska med omvärldens förtroende och på ett säkert, miljöanpassat och kostnadseffektivt sätt genomföra avvecklingen enligt ägarens intentioner.