Affärsverksamhet

Efter att tillståndet för kraftproduktion upphört kan anläggningen inte längre användas för att tillverka el. Däremot kan lokaler hyras ut, komponenter säljas och utbildningar hållas. På så sätt nyttjas Barsebäcksverket resurseffektivt och är en tillgång för den kärntekniska industrin samt för relaterade utbildningar vid högskolor och universitet.

Byggnader och utrustning är fortfarande i gott skick och det finns en väl fungerande infrastruktur. I väntan på att rivningen kan inledas använder vi anläggningen därför till andra verksamheter.

Att bedriva andra verksamheter inom området är i linje med vår vision om att vara vägledande i planering och genomförande av ett kärnkraftverks avveckling och ett föredöme i effektivt resursanvändande, hög säkerhet och så lite miljöpåverkan som möjligt.

Vi har rum för att utveckla fler idéer. Tveka inte att höra av dig för att samtala om vilka möjligheter som finns.

Försäljning

I ett kraftverk finns en stor mängd utrustning och komponenter som inte har använts direkt i den kärntekniska verksamheten.

Det kan exempelvis vara vanlig elektrisk utrustning som kablar, motorer eller komponenter i ställverk, pumpar, ventiler av olika dimensioner samt reservdelar med mera. En del av detta material finns nu till försäljning.

Vi säljer normalt inte enstaka mindre detaljer men om ni tror att vi kan ha det ni behöver - ta kontakt med Affärsverksamheten.

Underhållsskolan (KSU)

Den första och mest utvecklade idén om annan användning av anläggningen är att det idag finns möjlighet för den övriga kärnkraftsindustrin i Sverige att utbilda sin personal i vår anläggning.

Detta bidrar till att säkerheten stärks på övriga anläggningar och att man har verklig nytta av vårt stängda kraftverk. Det är troligen unikt i världen att kunna bedriva kärnkraftsutbildning på det här sättet. Utbildningsverksamheten etablerades 2007.

Verksamheten bedrivs av KSU, KärnkraftSäkerhet och Utbildning AB.
Årligen genomförs utbildning för cirka 600 deltagare från såväl drift- som underhållsorganisationerna på kärnkraftverken. En del av deltagarna kommer från entreprenörsföretag.

Strävan är att vid varje kurstillfälle blanda deltagare från de svenska kärnkraftverken som är i drift, detta för att underlätta möjligheten att utbyta erfarenheter och goda exempel med varandra. Det är både chefer och medarbetare som går kurserna. Där så är möjligt blandas också kraftverksanställda och personal från entreprenörsföretag.

De lokaler och tekniska arrangemang som anpassats för dessa utbildningar kan till viss del även göras tillgängliga för annan utbildningsverksamhet.

Vandrarhem

På vårt område finns ett vandrarhem som går att hyra av allmänheten.

Mer information om bokning och priser hittar du här

Uthyrning av lokaler

Möblerade kontor finns att hyra för företag i kärnkraftbranschen. Man får också tillgång till våra konferenslokaler. Reception, post och telefonistservice samt visst kontorsmaterial ingår också. Värt att nämna är också att lokalerna är väl bevakade.

I anslutning till kontorsutrymmena finns större gemensamma lokaler som kan inredas efter företagens önskemål. För mindre företag som vill samverka kan detta bli en mycket bra miljö.

Lars-Uno Berg | Barsebäcks kärnkraftverk

Lars-Uno Berg

Affärsverksamhet