Welkom bij Uniper Benelux

Uniper produceert en levert elektriciteit, warmte en gas aan klanten in België en Nederland. Onze activa spelen een belangrijke rol in de leveringszekerheid, zodat de regio kan rekenen op een betrouwbare energielevering. 

Energieverkoop

Uniper levert een reeks energie producten en -services voor de industrie en huishoudens in Nederland. Voorlopig zullen we het E.ON merk voor onze klanten blijven voeren.

Voor meer informatie over onze energieverkoop, bezoek de website van

E.ON Benelux

Verslaglegging

Energy Hub West

Elektriciteitsproductie met kolencentrales staat onder toenemende maatschappelijke en politieke druk. De uitstoot van CO2, NOx en fijnstof ligt onder het vergrootglas en kolencentrales zullen meer dan ooit moeten aantonen dat zij relevant zijn voor de maatschappij. Uniper Benelux doet dit door in te zetten op betrouwbare en betaalbare stroomproductie uit de meest efficiënte kolencentrale (MPP3) van de wereld.

We richten ons daarnaast op de levering van een reeks innovatieve energieproducten aan onze partners en klanten in de regio Zuid Holland. Dit bevat het leveren van stoom aan industriële installaties in de nabije omgeving van onze energiecentrales, en het gebruik van biomassa en industriële reststoffen (zoals bio propaan) voor het genereren van energie en warmte.

Dit concept van energiestromen in de regio noemen we de Energy Hub West.

Klik hier voor meer informatie over de Energy Hub West:

energyhubwest.nl
benelux plant

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen verklaring Uniper Ben

Onze vestigingen produceren en leveren elektriciteit, warmte, koelwater en perslucht via openbare netten of rechtstreeks aan klanten.  Wij zijn verantwoordelijk voor het veilig, binnen wet en regelgeving, produceren en leveren van deze energie, met respect voor milieu, klimaat en belangen en verwachtingen van de samenleving.

Concreet betekent dit dat wij:

Wij zien Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen als continuproces, niet als eindbestemming. Wij streven te werken volgens de richtlijnen van de MVO prestatieladder niveau 5.

Deze MVO verklaring is van toepassing op de activiteiten van Uniper op Nederlands en Belgisch grondgebied, voor de bedrijfsonderdelen waar de directie van Uniper Benelux N.V. operationele verantwoordelijkheid voor draagt.

[1] Dit zijn de materiele thema’s voor 2017

Betrokken in onze omgeving

Betrokken zijn bij onze directe omgeving vinden wij van groot belang, daarom investeren wij in concrete activiteiten in de lokale gemeenschappen. Voorbeelden van activiteiten in 2017 zijn:

Stichting Electriciteitsfabriek Den Haag De oude monumentale turbinehal van onze centrale in Den Haag, wordt sinds januari 2013 door de Haagse Stichting Electriciteitsfabriek gebruikt als kunstpodium. De stichting werkt samen met kunstenaars en kunstinstellingen uit verschillende disciplines en biedt jaarlijks zo`n drie à vier producties aan. http://electriciteitsfabriek.nl/

Street Art Route Rotterdam Ons gebouw aan de Rotterdamse Blekerstraat krijgt vanaf het voorjaar een spectaculair graffitikunstwerk. De schildering wordt onderdeel van de Street Art Route van Rotterdam, die dwars door de stad loopt en die je met behulp van een app van kunstwerk naar kunstwerk voert. Kijk voor meer informatie op: http://rewriters010.nl/rotterdam-street-art-route-rsar/

De modernste fossiele centrales

Ondanks alle investeringen in duurzaam, is onze energievoorziening in de toekomst nog steeds deels afhankelijk van kolen en gas. Gas en kolen maken op dit moment meer dan de helft uit van onze energiemix. Daarom is het des te belangrijker om met de nog voorhanden zijnde grondstoffen zorgvuldig om te gaan en ze zo efficiënt mogelijk te gebruiken.

Uniper wekt een deel van haar energie op met kolencentrales. Dankzij sterk verbeterde technieken wordt met een kilo steenkool nu al twee keer zoveel elektriciteit opgewekt als in 1950.

Benelux

Uniper Benelux

Algemene informatie
Edwin Kotylak

Edwin Kotylak

Uniper in Benelux: Spokesman/Senior Communication Advisor