Welkom bij Uniper Benelux

Uniper produceert elektriciteit, warmte en stoom in Nederland. In België leveren we deze producten ook aan zakelijke klanten. Onze centrales dragen bij aan de leveringszekerheid in Nederland. Daarnaast leveren wij ondersteunende diensten die helpen het hoogspanningsnet te balanceren. Met de omliggende industrie in Rotterdam hebben we al meer dan 10 jaar nauwe samenwerkingsverbanden om reststoffen nuttig toe te passen en daarmee CO2-uitstoot te verlagen.

Verslaglegging

Energy Hub West

We gaan in Nederland stoppen met elektriciteitsproductie op basis van steenkool. Uniper blijft inzetten op betrouwbare en betaalbare energievoorziening.

Daarnaast richten we ons op de levering van een reeks innovatieve energieproducten aan onze partners en klanten in de regio Zuid-Holland. Dit omvat het leveren van stoom aan industriële installaties in de nabije omgeving van onze energiecentrales, en het gebruik van biomassa en industriële reststoffen (zoals bio propaan) voor het genereren van energie en warmte. Tevens verwerken wij als enige centrale in Nederland diermeel.

Verder onderzoeken we alternatieve brandstoffen ter vervanging van steenkool zoals waterstof en metal fuels. Hiervoor werken we samen met partners als Deltalinqs en de TU Eindhoven.

We ondersteunen de netbeheerder bij het regelen van de spanning en de frequentie van het hoogspanningsnet door de inzet van onze faciliteiten.

Dit concept van energiestromen en ondersteunende diensten in de regio noemen we de Energy Hub West.

Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen.

benelux plant

Procurement and safety conditions news item 01 2018

Uniper Benelux NV has modified art. 10.1 of the General Conditions of Purchase Uniper Benelux (Uniper-EN_2018-01) and art. 10.1.1.1 of the General Safety Regulations of Uniper Benelux (Uniper-EN_2018-02) in order to comply with the law “Wet Uiterste Betaaltermijn”. These conditions will be applicable as from 1/1/2018. Please see our dedicated page for these conditions by clicking on the link below. If you have any questions do not hesitate to contact the Procurement department of Uniper Benelux NV.

benelux plant

MVO bij Uniper in de Benelux

Onze vestigingen produceren en leveren elektriciteit, warmte, koelwater en perslucht via openbare netten of rechtstreeks aan klanten. Wij zijn verantwoordelijk voor het veilig, binnen wet en regelgeving, produceren en leveren van deze energie, met respect voor milieu, klimaat en belangen en verwachtingen van de samenleving.
Concreet betekent dit dat wij:

Wij zien Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen als continuproces, niet als eindbestemming.

Deze MVO verklaring is van toepassing op de activiteiten van Uniper op Nederlands en Belgisch grondgebied, voor de bedrijfsonderdelen waar de directie van Uniper Benelux N.V. operationele verantwoordelijkheid voor draagt.

Daarnaast vinden we het van groot belang om betrokken te zijn bij onze directe omgeving, daarom investeren wij in concrete activiteiten in de lokale gemeenschappen. Een goed voorbeeld hiervan is de Stichting Electriciteitsfabriek in Den Haag
Onze oude monumentale turbinehal van de centrale in Den Haag, wordt sinds januari 2013 door de Haagse Stichting Electriciteitsfabriek gebruikt als kunstpodium. De stichting werkt samen met kunstenaars en kunstinstellingen uit verschillende disciplines en biedt jaarlijks zo`n drie à vier producties aan. http://electriciteitsfabriek.nl/

stock image

Bazen van Nederland staan hun stoel af aan kinderen

Ruim 200 kinderen nemen op donderdag 25 januari voor één dag de baan over van Nederlandse CEO’s, politici en hoofdredacteuren. Tijdens JINC Baas van Morgen ervaren de basisschool- en vmboleerlingen, die opgroeien in een omgeving met sociaaleconomische achterstand, hoe het is om de leiding te hebben en doen zij een waardevol contact op voor later.

Bij ons zal Yolande Verbeek, plant manager van onze stadscentrales, haar stoel een dag delen met een Baas van Morgen.

Op deze manier wil Uniper Benelux een bijdragen leveren aan de activiteiten die de organisatie JINC, een non-profitorganisatie die strijdt tegen kansenongelijkheid onder jongeren, organiseert.

Naast al haar reguliere projecten, organiseert JINC jaarlijks het feestelijke evenement Baas van Morgen. Kinderen kunnen dan niet alleen ervaren hoe het is om aan de top te staan, ze leren ook van binnenuit hoe een bedrijf, gemeente, redactie of culturele instelling in elkaar zit. De ‘grote’ bazen beloven hun jonge collega’s bovendien dat ze later in hun loopbaan nog eens een beroep op hen mogen doen.

De modernste fossiele centrales

Ondanks alle investeringen in duurzaam, is onze energievoorziening in de toekomst nog steeds deels afhankelijk van kolen en gas. Gas en kolen maken op dit moment meer dan de helft uit van onze energiemix. Daarom is het des te belangrijker om met de nog voorhanden zijnde grondstoffen zorgvuldig om te gaan en ze zo efficiënt mogelijk te gebruiken.

Uniper wekt een deel van haar energie op met kolencentrales. Dankzij sterk verbeterde technieken wordt met een kilo steenkool nu al twee keer zoveel elektriciteit opgewekt als in 1950.

Michel Groeneveld

Michel Groeneveld

Manager Public Affairs