Med miljön i fokus

Miljöarbete är väldigt viktigt för oss. När du ser att det ryker ur våra skorstenar eller när det ligger en stor oljetanker i vår hamn ska du veta att vi arbetar, målinriktat och systematiskt med alla sorters miljöfrågor som rör vår verksamhet. Vi är certifierade enligt ISO 14001, en internationell standard som talar om hur ett företag bör arbeta för att ha ett strukturerat miljöarbete. Certifieringen innebär att vi uppfyller de höga krav som miljöcertifierade företag arbetar efter när det gäller kunskap och rutiner på miljöområdet. Har du frågor kring vår miljöpolicy eller våra miljömål är du välkommen att kontakta oss på [email protected].

På 1990-talet gjorde vi mycket stora investeringar för att reducera utsläppen från kraftverket. På block 2 och 3 har vi installerat katalysator för kväveoxidavskiljning. På block 3 finns dessutom elfilter och en avsvavlingsanläggning, med en teknik som bygger på en egen idé och där reningsgraden är över 98 procent. I block 3 kan man därmed elda med olja med högre svavelhalt, och ändå hålla utsläppen långt under de givna gränsvärdena.

Vid förbränning av olja bildas också koldioxid. Karlshamnsverket ingår i EU:s handelssystem för utsläppsrätter, som är ett viktigt verktyg för att minska utsläppen av koldioxid.

Relaterat innehåll

Karlshamnsverket är ett oljeeldat topp- och reservkraftverk. Det ligger i södra Sverige där kapacitetsbehovet är högre än i andra delar av landet. 

Karlshamnsverket är det största topp- och reservkraftverket i Skandinavien. Anläggningen utgör den sista livlinan i det svenska elsystemet.

Laboratoriet på Karlshamnsverket utför vatten- och oljeanalyser åt både Uniper och externa kunder.

Our global presence

We continue to strengthen our presence in key markets, develop innovative solutions and acquire companies in prioritized areas. Uniper solutions are sold to over 100 countries and we currently operate in over 40 countries.