Unipers leverantörsportal

Vår inköpsverksamhet är decentraliserad till våra olika bolag. Vi strävar efter att samordna varor och tjänster som köps in av flera bolag till våra koncernkategorier. Varje år köper vi in varor och tjänster i stora volymer och vårt breda inköpsbehov sträcker sig från kontorsmaterial till vattenturbiner.

Som leverantör till Uniper blir du en del av oss och får möjlighet till ett stort nätverk av affärsmöjligheter inom vår koncern. Samtidigt förväntar vi oss att våra leverantörer kan ge oss bästa möjliga Total Cost of Ownership och aktivt arbetar med oss för att förbättra och bidra till en långsiktig affärsrelation som ger vinstfördelar för båda parter.

Vi välkomnar nya och existerande leverantörer till Uniper Sveriges leverantörsportal. Här kan du läsa mer om vad vi efterfrågar, vilka krav vi ställer och hur du kan delta i våra upphandlingar.

Här kan du få mer information om våra globala upphandlingar, våra verksamheter runt om i världen och globala leveransvillkor.

Inköp globalt (på engelska)

Image
Become a supplier

Våra krav

Vid en registrering ska du som leverantör uppfylla vissa Uniper-specifika krav som exempelvis CS (Corporate Sustainability), etik och moral, miljö- och arbetsmiljökrav och sekretess.

Allmänna villkor och leverantörsdokument

Här hittar du som leverantör viktiga dokument om våra generella villkor och krav.

Allmänna villkor Sydkraft AB, 60 dagar netto
01 - 100.38 KB
Allmänna villkor Sydkraft AB, 30 dagar netto
02 - 100.48 KB
Allmänna villkor Sydkraft AB, 15 dagar netto
02 - 100.41 KB

Betalningsvillkor

Här hittar du som leverantör beskrivningar av våra betalningsvillkor.

Sydkrafts beskrivning av betalningsvillkor, 60 dagar netto
PDF - 26.96 KB
Sydkrafts beskrivning av betalningsvillkor, 30 dagar netto
PDF - 28.22 KB
Sydkrafts beskrivning av betalningsvillkor, 15 dagar netto
PDF - 28.5 KB

Övriga leverantörsvillkor

Uniper Supplier Code of Conduct
PDF - 134.78 KB
Sydkraft Sekretessavtal
PDF - 73.77 KB

Bolagsspecifika villkor och leverantörsdokument

Här hittar du som leverantör våra bolagsspecifika villkor och krav

HSE krav Sydkraft Hydropower AB
PDF - 137.99 KB
HSE-krav entreprenörer Sydkraft Thermal Power
PDF - 267.9 KB

SAP Ariba

Uniper använder SAP Ariba, en molnlösning för att hantera vårt gränssnitt till leverantörer. Detta omfattar två huvudprocesser: Leverantörskvalificering och genomförande av upphandlingar (eSourcing). Se nedladdningsavsnittet nedan för detaljerad information.

Ariba Supplier Lifecycle & Performance (SLP) - Supplier Management & Qualification

Ariba Supplier Lifecycle and Performance (SLP) - gör det möjligt för oss att hantera leverantörsinformation och genomföra leverantörskvalificeringar i en och samma plattform. Våra leverantörer kan hålla sin information uppdaterad och hantera sin relation till både Uniper och andra kunder som använder Ariba Network.

Ariba Sourcing – Electronic tendering and eAuctions

Ariba Sourcing är vår online-lösning för upphandlingsaktiviteter för vår koncern. Upphandlingsprocessen från att samla interna behov, Request for Information (RFI), Request for Proposals (RFP), och utförande av e-auktioner hanteras i denna plattform. Leverantörer blir inbjudna via e-post för att delta i upphandlingsaktiviteter och (om de ännu inte är registrerade) får de en separat inbjudan till SLP. En självregistrering i förväg som leverantör är för närvarande inte möjlig.

 

Så här gör du

Dokumentation om hur man arbetar med Unipers Ariba gränssnitt. Ariba Supplier Guide- How to get started beskriver hur man går tillväga och ger svar på allmänna leverantörsfrågor vid registrering m.m., Ariba Sourcing - Supplier Manual beskriver leverantörens olika aktiviteter i vår eUpphandlingsplattform.

Uniper Ariba Supplier Guide - How to get started
PDF - 886.02 KB
SAP Ariba Sourcing - Supplier Manual
PDF - 1.01 MB

 

Image
Sweden eTendering team

eUpphandlingsteam

Här kan du registrera dig i Achilles UNCE databas

- endast för OKG AB

Vi använder oss av leverantörsdatabasen UNCE som drivs av Achilles för att registrera leverantörer för våra kärnkraftsföretag. En förutsättning för att teckna avtal med Uniper bolagen i Sverige är en fullständig registrering i Achilles UNCE databas. Vår Inköpare ger dig mer information i samband med upphandling och kontraktstecknandet. En årlig avgift utgår vid registreringen till Achilles. Vid fullständig registrering får företag inom den Nordiska och Central Europeiska energimarknaden tillgång till era företagsuppgifter.

 

Faktureringsrutiner

Vi strävar efter att göra vårt fakturaflöde så effektivt och miljövänligt som möjligt. Det är viktigt att de fakturor som skickas till oss är korrekta, för att de ska behandlas och betalas i tid. Glöm inte att ange fakturareferens, det vill säga vår mottagare av din faktura och vårt ordernummer i fall det förekommer. Så här kan du som leverantör skicka räkningar till oss:

Följande företag ingår i Uniper Sverige

Företag

Organisationsnummer

Barsebäck Kraft AB

556094-5197

OKG AB

556063-3728

Sydkraft AB

559012-0316

Sydkraft Försäkring AB

516401-6551

Sydkraft Hydrogen AB

559383-1588

Sydkraft Hydropower AB

556026-3120

Sydkraft Nuclear Power AB

556132-6371

Sydkraft Nuclear Services AB

559320-0297

Sydkraft Thermal Power AB

556112-5666

E-postfaktura

Du kan mejla din faktura till oss i PDF-format. Det är viktigt att du bara skickar en faktura (ett PDF-dokument) per mejl. Mejla din faktura till:

[email protected]

Fakturaadress

Företagsnamn, FE11198, 838 82 Frösön

Frågor?

Om du har frågor som rör en viss faktura, kreditnota eller påminnelse är du alltid välkommen att kontakta antingen vårt Business Service Centre i Regensburg via mejl: [email protected], eller vår Spot Buy Desk via telefon: +46 8 5033 6468 eller via mejl: [email protected].

Benkt Lie

Benkt Lie

Sydkraft AB; Sydkraft Hydropower AB; Sydkraft Thermal Power AB
Anna Johannesson

Anna Johannesson

OKG AB; Barsebäck Kraft AB; Sydkraft Nuclear AB

Our global presence

We continue to strengthen our presence in key markets, develop innovative solutions and acquire companies in prioritized areas. Uniper solutions are sold to over 100 countries and we currently operate in over 40 countries.