De första elflygplanen är här. Från att tidigare ha varit avlägset går det nu fort framåt, och många företag, forskare och länder utvecklar fossilfria elflygplan i olika former. Vissa företag utvecklar helt eldrivna flygplan för korta och medellånga sträckor. Andra har tagit fram plan som drivs med vätgas. Elflygplanen är tystare, smidigare och framförallt mer hållbara än traditionella flygplan – om elen är fossilfri.

Transportsektorn elektrifieras

År 2045 ska Sveriges nettoutsläpp av koldioxid vara lika med noll, landet ska vara koldioxidneutralt. För att vi ska ha en chans att uppnå klimatmålen behöver hela samhället förändras, men inom vissa sektorer är koldioxidutsläppen en särskild utmaning. Transportsektorn står för nästan en tredjedel av Sveriges totala utsläpp, en minskning av utsläppen kräver alltså att vi i större utsträckning använder eldrivna fordon till våra transporter. Mycket har redan hänt. I Sverige har eldrivna tåg använts sedan början av 1900-talet. Spårvagnar finns på en mängd orter, användningen av elbilar ökar i snabb takt och batteridrivna lastbilar har tagits fram av flera stora aktörer på marknaden. Även sjöfarten håller på att förändras. Mellan Helsingborg och Helsingör går eldrivna färjor, och under sommaren 2019 gick premiärturen för världens största hybrid-elfärja med plats för 2000 personer.

Fördubblat elbehov på mindre än 30 år

För att klara av en elektrifiering av transportsektorn och minska utsläppen från väg- och lufttrafik kommer vi att behöva mer fossilfri el. Med vätgasens utveckling och elektrifieringen av samhället i stort följer ett väsentligt större elbehov än i dag. Flera olika studier, bland annat en från Energiföretagen, pekar på en dryg fördubbling till 2045 – från dagens knappa 150 till 300 TWh.

Dessutom menar samstämmiga analyser, bland annat från Energimyndigheten, att ett stort antal kraftverk kommer att falla för åldersstrecket och behöva bytas ut innan 2045. Dessa kraftverk producerar sammanlagt 100 TWh om året. Totalt pratar vi alltså om flera hundra TWh på bara ett par decennier – en enorm utmaning.

Image
Elflyg

Vi ser till att Sverige har fossilfri el

Elektrifiering av våra transporter och färdmedel kan hjälpa Sverige att nå klimatmålen. Men utan tillgång till bra el flyttar man bara utsläppen från en sektor till en annan. Fossilfri el är nyckeln för att sänka koldioxidutsläppen till den nivå som behövs för att nå klimatmålen.

Uniper sörjer för Sveriges behov av elektricitet genom våra produktionsanläggningar runt om i landet, där el framställs via vattenkraft och kärnkraft. Vår el används för att det svenska samhället och våra industrier ska fungera oavsett väder och årstid. När det gäller vattenkraft är vi en av de större producenterna i Sverige. Våra 76 hel- och delägda vattenkraftverk är spridda från Lycksele i norr till Kristianstad i söder och står för cirka 12 procent av Sveriges samlade vattenkraftproduktion. När det gäller kärnkraft är Uniper-koncernen delägare i alla Sveriges tre aktiva kärnkraftverk. Uniper äger även Barsebäcksverket – det första kommersiella kärnkraftverket i Sverige som nu avvecklas och rivs.

Relaterat innehåll

I linje med de globala klimatmålen har Riksdagen bestämt att Sverige ska ha nettonollutsläpp av koldioxid år 2045. För att Sverige ska nå detta mål måste elsystemet utvecklas i snabb takt.

I det svenska elsystemet är vattenkraften idag den största förnybara energikällan. Vattenkraften tillsammans med kärnkraften utgör basen i det svenska elsystemet. 

Om alla Sveriges bilar byttes ut mot elbilar som laddades med svensk fossilfri el skulle vi kunna minska våra utsläpp med ungefär 10 miljoner ton koldioxid. Det är en femtedel av Sveriges totala koldioxidutsläpp.

Our global presence

We continue to strengthen our presence in key markets, develop innovative solutions and acquire companies in prioritized areas. Uniper solutions are sold to over 100 countries and we currently operate in over 40 countries.