Vår fallenhet för innovation och en framgångsrik industrialisering har gjort det lilla exportberoende Sverige till den konkurrenskraftiga nation som vi är idag.

Om vi också i framtiden ska kunna fortsätta vara konkurrenskraftiga och dessutom klara av klimatutmaningen, kommer innovation och elektrifiering av samhället att vara avgörande. Och precis som så ofta i historien, så är det vår basindustri som driver utvecklingen och kommer att spela en nyckelroll i klimatomställningen.

The industry of the future

A successful basic industry is the engine of the Swedish economy. An enormous energy transformation is currently underway - which is dependent on a stable electricity supply.

Vägen till fossilfrihet går via utveckling och innovation

Sveriges industri står inför en stor utmaning. Faktum är att industri- och transportsektorn idag står för över hälften av utsläppen i Sverige. Att vi lyckas med elektrifieringen och digitaliseringen av industrin och transportsektorn är därför helt avgörande om Sverige ska uppnå klimatneutralitet till år 2045. Förutom innovation som kan bidra med nya lösningar, behövs även en stabil elförsörjning så att företagen i vår industri kan lyckas med sin omställning mot klimatneutralitet och samtidigt fortsätta att vara konkurrenskraftiga globalt.

Ska Sverige förbli ett av världens bästa länder att leva i, är det viktigt att svenska industriföretag har förutsättningar att vara fortsatt framgångsrika.

Hur skulle då svensk innovativ industri kunna se ut i framtiden? Vi på Uniper är helt säkra på att det är ny teknik som möjliggör omställningen till fossilfrihet. Det kan möjliggöra att industrin i framtiden kan bestå av en basindustri med fossilfri produktion, i allt från stålindustrin till gruv- och mineralbranschen. AI, robotisering, automatisering och kvantdatorer kommer driva utvecklingen framåt och skapa nya möjligheter. Det är en ljus framtid där klimatneutralitet, tillväxt och välfärd går hand i hand.

Image
Framtidens industri

Elektrifieringen tar Sveriges gruvnäring in i framtiden

I Sverige pågår just nu ett enormt omställningsarbete inom basindustrin för att förbereda Sverige för klimatneutralitet. Företagen inom vår industri arbetar stenhårt med ny teknik och innovationer som kan minska koldioxidutsläppen. Överallt drivs innovationsprojekt − som är beroende av el.

Ett av de företagen som redan idag är ledande inom elektrifiering av gruvor är Boliden, som också är ett av våra äldsta svenska metallföretag. Boliden har genom åren bidragit stort till Sveriges välstånd och satsar nu stort på elektrifiering och automation. I ett av deras många utvecklingsprojekt har Boliden utvecklat självkörande gruvtruckar som ansluter till en kontaktledning och går över till eldrift, precis som för tåg. På så sätt ökar produktiviteten och arbetsmiljön förbättras samtidigt som koldioxidutsläppen minskar.

Tillgång till stabil el kommer att vara avgörande

Under de kommande 30 åren är elektrifieringen och digitaliseringen en grundförutsättning för att industrin ska kunna ställas om till fossilfrihet. Det innebär många möjligheter men kommer också att innebära stora utmaningar för vårt elsystem och bidra till ett ökat elbehov i hela Sverige.
Tillgång till fossilfri, stabil och konkurrenskraftig el har historiskt varit en förutsättning för en framgångsrik basindustri – motorn i den svenska ekonomin. Genom omställningen ökar behovet av fossilfri och stabil el.

Genom att säkra en stabil elförsörjning, med ett konkurrenskraftigt pris kan våra industriföretag fortsätta att vara långsiktigt konkurrenskraftiga, och därmed klara av att ta steget till fossilfrihet.

Vi på Uniper tror att framtidens elsystem behöver kännetecknas av balans – både teknisk och ekonomisk. Det innebär i praktiken att vi behöver ha ett modernt elsystem som nyttjar alla goda krafter – stabiliserande, balanserande och väderberoende- och som har förmåga att förse hela Sverige med den fossilfria el som behövs, alla dagar, året runt. Elbrist, försämrad elkvalitet och elnät som inte räcker till, är obalanser i elsystemet som kan hota basindustrins möjlighet att ställa om och våga satsa.

Framtiden är elektrisk

En stabil elförsörjning är livsavgörande för Sveriges möjlighet att uppnå klimatmålen och förmåga att vara konkurrenskraftigt i framtiden. Vi kommer att behöva mer fossilfri el i framtiden och ett leveranssäkert elsystem som alla kan lita på

Relaterat innehåll

År 2050 kan Sverige behöva dubbelt så mycket el som idag, ungefär 150 TWh mer än idag. Hur ska vi lyckas med det?

I linje med de globala klimatmålen har Riksdagen bestämt att Sverige ska ha nettonollutsläpp av koldioxid år 2045. För att Sverige ska nå detta mål måste elsystemet utvecklas i snabb takt.

Kärnkraft kommer även i framtiden att vara en viktig del av elsystemet. De kärnkraftverk vi har i Sverige i dag är byggda för att hålla länge. 

Our global presence

We continue to strengthen our presence in key markets, develop innovative solutions and acquire companies in prioritized areas. Uniper solutions are sold to over 100 countries and we currently operate in over 40 countries.