Att fortsätta att transportera oss effektivt är helt möjligt, men bara om de stora utsläppen från transportsektorn minskas drastiskt. Därför är elektrifiering avgörande för transportsektorn.

Vi behöver snabbt gå från fossilberoende till elektrifierade transporter. Ska vi klara av det behövs ny teknik, stora mängder el och ett tryggt elsystem som kan leverera den el som transportsektorn kommer att behöva.

Framtidens transporter

Transportsektorn har en stor och utmanande omställning framför sig. Idag står transporterna för en tredjedel av Sveriges totala utsläpp av växthusgaser. För att möta transportsektorns elbehov i framtiden behövs ett elsystem i balans, som nyttjar alla fossilfria krafter.

Nya effektiva och fossilfria lösningar

Transportsektorn har en stor och utmanande omställning framför sig. Idag står transporterna för en tredjedel av Sveriges totala utsläpp av växthusgaser. Riksdagen har därför satt som mål att utsläppen från inrikestransporter ska minska med minst 70 procent senast år 2030 jämfört med 2010. Ett helt nödvändigt mål för att vi ska klara av klimatutmaningen och här spelar elektrifieringen en avgörande roll.

I Sveriges transportsektor pågår just nu ett omfattande arbete för att vi ska kunna lämna fossilberoendet bakom oss och skapa en smartare mobilitet för framtiden. Ett exempel är innovationshuben MobilityXlab som är ett samarbete mellan Veoneer, CEVT, Ericsson, Zenuity, Volvo Group och Volvo Cars. Dessa företag har historiskt skapat innovation och tillväxt över hela världen. Nu tar de steget in i framtiden genom att tillsammans erbjuda unga och innovativa företag en möjlighet att utveckla sina idéer för framtidens transportsektor.

MobilityXlab stöttar några av världens mest innovativa företag inom mobilitetsområdet. Företag som arbetar med ny transportteknologi som AI, energilagring och 5G. Tillsammans står de för innovationer som med rätt förutsättningar kan förändra transportsektorn med säkrare, miljövänligare och effektivare transporter.

Image
Framtidens transportsektor

Elektrifiering skapar framtidens mobilitet

Med den utveckling som nu sker i Sverige finns stora och goda möjligheter att uppnå målen för transportsektorn och samtidigt skapa en bättre transportsektor för framtiden.

Vi på Uniper tror på en framtid där vi inte behöver göra avkall på mobiliteten, utan där vi kan fortsätta att resa och transportera oss – men fossilfritt. Elektrifierade och självkörande fordon kommer att kunna minska utsläppen drastiskt och göra trafiken säkrare. Nya tekniker som elvägar, drönare och elflyg kan skapa ytterligare transportmöjligheter för samhället.

Vi ser framför oss städer med automatiserad kollektivtrafik och fler transportlösningar som delas av många. Med höghastighetståg kan resandet bli enklare för långa resor inom landet och skapa mer kapacitet för ökade godstransporter på järnväg. Dessutom kan bränslen som vätgas och biogas bidra till att utsläppen från tunga transporter minskas. Det är en ljus framtid med många möjligheter, men inget av detta kommer att vara möjligt utan en stabil elförsörjning som vi kan lita på, alla dagar, året runt.

Framtidens transportsektor kräver mer stabil el

Framtidens transporter kräver mer stabil, trygg och fossilfri el, inte mindre. Redan 2030 beräknas Sverige ha 2,5 miljoner laddbara fordon i trafik. Samtidigt beräknas elanvändningen per år att öka med 60 procent till 2045. Dessutom krävs ett tryggt och stabilt elsystem så att vi kan undvika störningar och avbrott i transporter och trafik.

För att lyckas behöver vi ett elsystem i balans, både tekniskt och ekonomiskt. Det är ett elsystem som nyttjar alla goda fossilfria krafter. Stabila kraftslag som vatten- och kärnkraft ser till att systemet alltid fungerar med baskraft. Väderberoende kraftslag gör elen billigare när vädret är gynnsamt. Tillsammans skapas en stabil och trygg helhet med en balanserad mix mellan planerbara, flexibla och väderberoende resurser som svarar mot samhällets och transportsektorns behov – och som fungerar i alla lägen.

Dags att elektrifiera transportsektorn

Det är ingen tvekan om att vi kommer att behöva transportera oss även i framtiden. Men det behöver vara fossilfritt. Det är därför hög tid att elektrifiera transportsektorn och säkerställa en trygg, konkurrenskraftig och fossilfri elförsörjning.

Relaterat innehåll

Vätgas är ingen energikälla i sig själv, utan precis som elektricitet är det en energibärare. Man kan därför inte säga att den är förnybar, fossilfri eller fossil – den kan vara allt detta, helt beroende på hur den tillverkas.

I linje med de globala klimatmålen har Riksdagen bestämt att Sverige ska ha nettonollutsläpp av koldioxid år 2045. För att Sverige ska nå detta mål måste elsystemet utvecklas i snabb takt.

Om vi också i framtiden ska kunna fortsätta vara konkurrenskraftiga och dessutom klara av klimatutmaningen, kommer innovation och elektrifiering av samhället att vara avgörande. Och precis som så ofta i historien, så är det vår basindustri som driver utvecklingen och kommer att spela en nyckelroll i klimatomställningen.

Our global presence

We continue to strengthen our presence in key markets, develop innovative solutions and acquire companies in prioritized areas. Uniper solutions are sold to over 100 countries and we currently operate in over 40 countries.