Elnät och kraftverk i samspel

Vårt elsystem har byggts upp och utvecklats steg för steg, för att tillgodose våra behov allteftersom samhället utvecklas. Sverige är ett avlångt land med mycket vattenkraft i norr, och större delen av elanvändningen i söder. För att överföra elen behövs därför både ledningar och kraftverk längs vägen. Sveriges nät- och produktionskapacitet bidrar tillsammans med en hög nivå av driftsäkerhet till en god överföringskapacitet – och att vi har tillgång till el i hela landet. 

När någonting bara funkar  

När någonting bara funkar finns det ofta en riktigt bra tanke bakom. Så är det också med det svenska elsystemet.

 

I det avseendet fanns det även en tanke bakom placeringen av Sveriges kärnkraftverk. Eftersom el inte kan lagras i någon större skala, måste den produceras samtidigt som den konsumeras. För att elen ska vara stabil, snurrar generatorerna vid de stora kraftverken synkroniserat. Man kan säga att de är länkade med varandra för att kunna överföra kraft till hela landet. Ett kraftverk färre innebär helt enkelt en svagare och mindre stabil motor. 

 

En elförsörjning som levererar bygger på fem faktorer: 

1.    Att det är balans mellan elproduktion och elförbrukning 
2.    Att det går att upprätthålla spänningen i varje kraftverk 
3.    Att det går att styra effekt och energiflöden 
4.    Att kraft hela tiden tillförs på rätt ställen i elsystemet 
5.    Att systemet snabbt går att återställa efter ett eventuellt avbrott 

 

En elförsörjning som levererar – idag och i framtiden

Vårt välstånd bygger i hög utsträckning på att vi har framgångsrika företag som genom smarta lösningar och produkter kan konkurrera på en global världsmarknad. Tack vare dem skapas jobb och välfärd.  

Samhället och våra industrier behöver ställa om för att Sverige ska nå klimatmålen och samtidigt fortsätta vara ett rikt och framgångsrikt land. För att lyckas med det behövs innovationer, ny teknik och industriell utveckling, men också fossilfri el – mycket mer än vad vi producerar idag. Industrins omställning kräver stora volymer konkurrenskraftig och fossilfri el, inte minst för att tillverka all den vätgas som behövs för en mängd av framtidens industriprocesser. Samtidigt ska elen räcka även till hushållen, till elbilarna och till småföretagen. 

Sverige har goda grundförutsättningar genom tillgången till vattenkraft, kärnkraft och vindkraft, men vi är på väg att växa ur kostymen. När elsystemet byggs ut är det därför viktigt att ha en strategisk plan för utbyggnaden så att kraftverken placeras på rätt ställen i systemet. Det är därför som elproduktion i sig bara är en del av lösningen, i slutändan är det som spelar roll att elen finns där den behövs, när den behövs. En elförsörjning som levererar – på riktigt. 
 

En elmarknad för netto noll

Tillsammans med världsledande energiexperter på Compass Lexecon har vi tagit fram en rapport om hur nya principer för morgondagens elmarknad bör utformas för att klara omställningsarbetet och säkerställa industrins stora elektrifieringsinvesteringar.

En elmarknad för netto noll - en sammanfattning
PDF - 5.1 MB

 

Vi ser till att elsystemet förblir stabilt

Som en del av den globala energikoncernen Uniper, är Uniper Sverige en stor elproducent för industri och samhälle – och garant för trygg och stabil elförsörjning. Vi har produktionsanläggningar runt om i landet med fossilfri vattenkraft och kärnkraft samt ansvar för Nordens största topp- och reservkraft.

Unipers el används för att vårt samhälle och våra industrier ska fungera oavsett väder och årstid. När det gäller vattenkraft är vi den tredje största producenten i Sverige. Våra 76 hel- och delägda vattenkraftverk spridda från Lycksele i norr till Kristianstad i söder står för cirka 12 procent av Sveriges samlade vattenkraftproduktion. Uniper-koncernen är delägare i alla Sveriges tre aktiva kärnkraftverk. Vi satsar på framtidens energiteknologier genom våra projekt inom vätgasproduktion, batterilagring och SMR. 

 

Relaterat innehåll

Sverige är i ett nytt läge. Om vi ska klara att behålla vår konkurrenskraft, samtidigt som vi når utsläppsmålen, krävs historiska satsningar. 

Hur står det egentligen till med det svenska elsystemet? Läs mer här.

Lär dig mer om vätgas och dess betydelse för Sveriges energiomställning.

Our global presence

We continue to strengthen our presence in key markets, develop innovative solutions and acquire companies in prioritized areas. Uniper solutions are sold to over 100 countries and we currently operate in over 40 countries.