Om alla Sveriges bilar byttes ut mot elbilar som laddades med svensk fossilfri el skulle vi kunna minska våra utsläpp med ungefär 10 miljoner ton koldioxid. Det är en femtedel av Sveriges totala koldioxidutsläpp. Så bra skulle dock inte resultatet bli i många andra länder. Om vi utgår från att exakt samma elbilar skulle laddas med el från den globala elproduktionsmixen skulle koldioxidbesparingen för samma antal elbilar landa på endast 3 miljoner ton. Vi i Sverige kan alltså vara stolta över vårt fossilfria elsystem.

En film om vad som gör elbilen till en klimatvinnare

Om alla Sveriges bilar byttes ut mot elbilar som laddades med svensk fossilfri el skulle vi kunna minska våra utsläpp med ungefär 10 miljoner ton koldioxid. Det är en femtedel av Sveriges totala koldioxidutsläpp! Men… det kräver att vi laddar bilarna med rätt sorts el. Tur att vi i Sverige har väldigt gott om just det!

Visste du att...

Image
Eldriven kollektivtrafik
Image
Eldriven kollektivtrafik
Image
Eldriven kollektivtrafik

Elektrifieringstrenden är här för att stanna

Fler och fler svenskar väljer att byta ut sina bensin- eller dieselfordon mot elbilar. Från början av 2012 till slutet av 2021 har antalet laddningsbara bilar i Sverige mer än 200-dubblats. Även biltillverkarna har förstått att elbilar är framtiden. För att hålla jämna steg med ökningen av antalet elbilar som ska laddas måste även infrastrukturen för bilarna byggas ut så att laddpunkterna i Sverige blir fler. I mars 2021 fanns det över 12 000 publika laddpunkter i Sverige. Hela tiden byggs fler för att underlätta för de som vill köra elbil.

Politiker och andra beslutsfattare ser fördelarna med att minska Sveriges beroende av fossila bränslen. År 2015 startade den svenska regeringen initiativet Fossilfritt Sverige med målet att Sverige ska bli ett av världens första fossilfria välfärdsländer. Om vi ska lyckas bli fossilfria måste vi sluta köra bensindrivna bilar.

Att Sverige får fler elbilar är bra för hela samhället. Med elbilarna slipper vi utsläpp som försämrar luften i våra städer och bidrar till den globala uppvärmningen. Dessutom blir vi mindre beroende av att importera olja från andra länder och därmed mindre påverkade av förändringar i oljepriset. Sverige producerar idag tillräckligt mycket fossilfri el för att slippa importera från andra länder, dessutom exporterar vi till och med el till angränsande länder.

Image
Illustration över hur mycket el som skulle gå åt för att elektrifiera alla Sveriges personbilar

Det svenska elsystemet – hög kvalitet och låga utsläpp

En invändning som en del har när elbilar lyfts fram som en lösning på det globala klimatproblemet är att elproduktion också kan bidra till utsläpp. Hur miljövänlig en elbil är beror alltså på vilken el man laddar den med. Kommer elen från kolkraft blir körningen inte alls miljövänlig. Som tur är har vi nästan inga utsläpp alls från det svenska elsystemet. Med vatten- och kärnkraft som bas i elsystemet får vi el som är fossilfri och håller hög kvalitet, oavsett väder. Som en extra bonus har vi även ett lågt elpris jämfört med många andra länder, vilket gör att man kan ladda sin bil med gott samvete, både för klimatet och plånboken.

Image
Illustration som visar elförbrukningen av elbilar jmf med elförbrukningen i Skåne

Mer el, inte mindre

Att antalet elbilar i Sverige ökar betyder att vi kommer behöva producera mer el. Om alla Sveriges bilar skulle bytas ut mot elbilar skulle vi behöva ungefär 13 TWh el. Det är lika mycket el som hela Skåne använder ett vanligt år. Att vi fortsätter producera mycket el av hög kvalitet från fossilfria källor blir därför viktigare än någonsin. För att svenskarna ska kunna ladda sina elbilar året om, oavsett väder och utan störningar eller strömavbrott blir baskraften särskilt viktig. Idag är det vatten- och kärnkraften som förser Sverige med stabil baskraft året om. Ju högre andel väderberoende el från vindkraft vi får i vårt elsystem, desto viktigare blir baskraften för att skapa stabilitet. Med hjälp av den svenska baskraften kan vi klara de utmaningar som elektrifieringen kommer att innebära och bli fossilfria en gång för alla.

Det är ett känt faktum att batteriframställning måste bli mer energieffektiv för att en storskalig användning av elbilar ska bli hållbar. Det kommer att krävas ytterligare teknikutveckling. Fordonsindustrin lägger stora resurser på forskning i att både utöka återvinningsgraden i uttjänta batterier och på att utveckla nya batteritekniker. Att det svenska elsystemet är till 98 procent fossilfritt är naturligtvis positivt för klimatet, och där bidrar vi som elproducent. Men självklart måste hela livscykelperspektivet med i kalkylen. Vad hjälper det klimatet om vår fordonsflotta i Sverige kör på fossilfri el, samtidigt som materialtillverkning i en annan del av världen orsakar klimatpåverkan?

Relaterat innehåll

Med elens hjälp är det möjligt att ersätta fossila bränslen och driva nya innovationer. I framtiden kommer det därför att behövas mer, inte mindre el för att lösa klimatutmaningen.

Kärnkraften har en viktig roll för stabiliteten i Sveriges elproduktion. Uniper tar ett helhetsansvar för vår del av den svenska kärnkraften.

Med elektrifierad, självkörande kollektivtrafik blir bilköerna ett minne blott, samtidigt som utsläppen försvinner. Redan idag rullar eldrivna och självkörande shuttlebussar på gatorna i bland annat Finland.

Our global presence

We continue to strengthen our presence in key markets, develop innovative solutions and acquire companies in prioritized areas. Uniper solutions are sold to over 100 countries and we currently operate in over 40 countries.