Följ våra vattenflöden

Här kan du följa hur mycket vatten som har passerat våra vattenkraftverk. Flödesvärdena som anges är dygnsmedelvärden i tappning per timme. För vattennivåer anges momentanvärdet vi dygnets början.

Sportfiskare och andra intresserade kan följa vattenflöden och vattennivåer, historiska värden och prognoser, i flera olika vattendrag via följande länkar:

Relaterat innehåll

I det svenska elsystemet är vattenkraften idag den största förnybara energikällan. Vattenkraften tillsammans med kärnkraften utgör basen i det svenska elsystemet. 

Vi ser ett ökande behov av el allt eftersom samhället utvecklas och nya innovationer ser dagens ljus.  Reglerkraften blir därför viktigare och viktigare ju mer sol- och vindkraft vi har i elsystemet.

Vattenkraften har många fördelar. Den orsakar nästan inga utsläpp av klimatgaser och ger samtidigt pålitlig el till konkurrenskraftigt pris.

Our global presence

We continue to strengthen our presence in key markets, develop innovative solutions and acquire companies in prioritized areas. Uniper solutions are sold to over 100 countries and we currently operate in over 40 countries.