En investering i en fossilfri framtid

Elektrifieringen och digitaliseringen i vårt samhälle går snabbt. De närmaste åren kommer vi se ännu fler elbilar, robotar och uppkopplade produkter runtomkring oss när vi ställer om till ett fossilfritt samhälle. Det innebär att vi behöver mer el - mycket mer el än vad vi producerar idag. Dessutom behöver vi, kanske mer än någonsin, ett elsystem i balans som garanterar tillgången på stabil, planeringsbar och fossilfri el.

Vi behöver alla fossilfria kraftslag – både idag och imorgon

För att samhället ska fungera dygnets alla timmar behövs det en stabil elförsörjning i hela landet. I det avseendet har Sverige länge varit en global förebild. De senaste 40 åren har vi haft ett stabilt och nästan helt fossilfritt elsystem tack vare vattenkraft och kärnkraft. Ett elsystem som har lagt grunden för både välfärd och industrins konkurrenskraft.

Med statliga subventioner har andelen vindkraft ökat i den svenska elmixen. Vindkraft har många fördelar. Bränslet är gratis och driften är fossilfri, men beroende av att det blåser. Vindkraft saknar också systemegenskaper som kan stärka elnätet och göra eldistributionen stabil. Egenskaper som vattenkraft och kärnkraft kan erbjuda tack vare sina stora turbiner och generatorer.

Men nu handlar det inte om vilka kraftslag vi ska välja. Sverige behöver mer el inom en nära framtid för att klara både klimatmål och en stabil elförsörjning. Därför kommer det att behövas såväl väderberoende som planeringsbar elproduktion. En fossilfri mix som fungerar både tekniskt och ekonomiskt. En mix som kan skapa en stabil och trygg enhet, som är i balans under alla årets 365 dagar.

Image
Vi investerar i kärnkraft

Kärnkraft – ett resurssmart sätt att säkra stabilitet och klimat

Genom att fortsätta att underhålla våra kärnkraftverk och byta ut delar kan de fortsätta att leverera stabil och fossilfri el i decennier framöver.

Att på detta sätt fortsätta använda de resurser vi har och att utnyttja de stora investeringar som redan gjorts är både resurseffektivt och klimatsmart. Att byta ut delar och göra säkerhetsuppdateringar för att hålla kärnkraftverken uppgraderade är ett både ekonomiskt och klimatmässigt bra alternativ för att också i framtiden kunna fortsätta producera stabil och fossilfri el. Ett exempel är Oskarshamn 3 – Sveriges största och yngsta reaktor. Tack vare ett antal uppgraderingar kan nu O3 producera el fram till 2045. Med ytterligare investeringar är det möjligt att reaktorn kan producera fossilfri el i ytterligare 20 år. Det kommer Sveriges samhälle och industri att behöva.

En investering i en framtid som kommer att kräva mer fossilfri el

Framtiden kommer att kräva mer fossilfri el och ett elsystem i balans som klarar av att leverera den el som krävs, oavsett vilken del av landet man befinner sig i. Investeringar i de kärnkraftreaktorer vi redan har är ett resurssmart sätt att säkra båda dessa saker. Genom att tänka framåt redan idag, skapar vi goda förutsättningar för en fossilfri framtid där samhälle och företag kan fortsätta utvecklas.

Image
graf

Vi ser till att elsystemet förblir stabilt

Som en del av den globala Uniper-koncernen är vi en stor el- och effektproducent för svensk basindustri och en garant för pålitlig och stabil elproduktion. Vi har produktionsanläggningar runt om i landet för fossilfri vattenkraft och kärnkraft samt Nordens största topp- och reservkraft. Unipers el används för att vårt samhälle och våra industrier ska fungera oavsett väder och årstid. När det gäller vattenkraft är vi den tredje största producenten i Sverige. Våra 76 hel- och delägda vattenkraftverk spridda från Lycksele i norr till Kristianstad i söder står för cirka 12 procent av Sveriges samlade vattenkraftproduktion. Uniper-koncernen är delägare i alla Sveriges tre aktiva kärnkraftverk.

Relaterat innehåll

Kärnkraften har en viktig roll för stabiliteten i Sveriges elproduktion. Uniper tar ett helhetsansvar för vår del av den svenska kärnkraften.

I linje med de globala klimatmålen har Riksdagen bestämt att Sverige ska ha nettonollutsläpp av koldioxid år 2045. För att Sverige ska nå detta mål måste elsystemet utvecklas i snabb takt.

De förnybara kraftslagen ökar snabbt, men kommer inte att kunna ersätta hela den nuvarande produktionen. Därför behöver vi redan idag börja undersöka hur dagens kärnkraft ska kunna kompletteras och så småningom ersättas med ny kärnkraft. Hur ser då framtidens kärnkraft ut?

Our global presence

We continue to strengthen our presence in key markets, develop innovative solutions and acquire companies in prioritized areas. Uniper solutions are sold to over 100 countries and we currently operate in over 40 countries.