Uniper i Almedalen:

söndag 30 juni + måndag 1 juli

För fjärde året i rad startar vi upp Almedalsveckan redan på söndagseftermiddagen, i år den 30 juni, mellan klockan 17 -  18. Vi håller till i Klosterlängan vid Stora Torget.

Söndagen den 30 juni är du välkommen att delta i vårt seminarium om Sveriges största elutmaningen sedan utbyggnaden av elsystemet för 140 år sedan – men är vi förberedda? Hundra miljarder kilowattimmar, 2/3 av Sveriges elproduktion, ska ersättas inom 25 år. Därför behöver vi ett miljardprogram för elen!

Måndag den 1 juli mellan klockan 8 - 9 är du välkommen att delta i en inkluderingsdialog som Uniper arrangerar tillsammans med Energiföretagen. Hur kan vi göra fler branscher mer inkluderande, jämställda och diversifierade? Vem har det egentliga ansvaret för frågan – arbetsgivarna, skolan eller politiken?

söndag 30 juni

Ett miljardprogram för elen

Välkommen till ett seminarium om den största elutmaningen sedan utbyggnaden av elsystemet för 140 år sedan.

Energimyndighetens senaste analys visar att fram till 2045 kan så mycket som 100 TWh fasas ut från det svenska elsystemet till följd av uppnådd teknisk livslängd, detta gäller såväl vind, vattenkraft, kärnkraft som kraftvärme. 

Dessutom ökar efterfrågan när allt fler saker blir uppkopplade, när elen ersätter fossila bränslen i trafiken och industrin elektrifieras. Vi kan komma att behöva så mycket som 50 TWh el mer än vad vi använder idag.

Välkommen till ett samtal om de tekniska, ekonomiska och politiska förutsättningarna för elsektorns miljardprogram! 

Tid: Söndag 30 juni, klockan 17 - 18

Plats: Klosterlängan på S:ta Katarinagatan vid Stora Torget

Medverkande: Lowina Lundström, Svenska Kraftnät; Johan Svenningsson, Uniper; Maria Sunér Fleming, Svenskt Näringsliv; Torborg Chetkovich, Capman; Patrik Engström, riksdagsledamot (s); Lars Hjälmered, Ordförande i  Näringsutskottet (m); Maria Röske, wpd Skandinavia m.fl.

Läs mer om varför Uniper vill se ett miljardprogram för elen

måndag 1 juli

Så kan vi göra fler branscher mer inkluderande, jämställda och diversifierade

Många branscher står inför stora pensionsavgångar samtidigt som fler och fler vittnar om ett omfattande rekryteringsbehov. Läget börjar bli akut. Inom vissa branscher, som energi-, el- och byggsektorn, råder dessutom en snedfördelad könsfördelning med män i klar majoritet. Trots ett aktivt arbete för att bredda rekryteringsbasen genom engagemang för ökad jämställdhet och inkludering så ökar inte andelen kvinnor önskvärt.

  • Hur går man då från en homogen bransch till en mer diversifierad bransch?
  • Hur kan man förmå fler tjejer att välja utbildningar och yrken som bryter de könsstereotypa valen och som på så sätt även bidrar till en viktig samhällsförändring?
  • Vem har det egentliga ansvaret för frågan – arbetsgivarna, skolan eller politiken?

Kom och lyssna på ett seminarium där tre branscher tillsammans med skolan och politiken diskuterar hur man tillsammans kan arbeta för att säkra kompetensen och öka jämställdheten inom dessa branscher. 

Tid: Måndag 1 juli, klockan 8 -  9

Plats: Klosterlängan på S:ta Katarinagatan vid Stora Torget

Arrangör: Energiföretagen i samarbete med Uniper

Medverkande: Johan Svenningsson, Uniper; Pernilla Winnhed, Energiföretagen Sverige; Ola Månsson, Installatörsföretagen; Kajsa Hessel och Jeanet Corvinius, Byggcheferna m.fl.

Följ oss på twitter
Uniper i Almedalen 2019 | Uniper
Uniper i Almedalen 2019 | Uniper
Uniper i Almedalen 2019 | Uniper