Uniper i Almedalen:

söndag 1 juli + måndag 2 juli!

För tredje året i rad startar vi upp Almedalsveckan redan på söndagseftermiddagen, i år den 1 juli, mellan klockan 17 -  18. Vi håller till i Klosterlängan vid Stora Torget.

Söndagen den 1 juli är du välkommen att vara med om spännande energisamtal om Sveriges nya exportsuccé – fossilfri el, med bland andra Svenska kraftnäts Ulla Sandborgh, Mattias Goldmann från Fores och Anna Holmberg från SKGS.

Måndag den 2 juli mellan klockan 8 - 9 är du välkommen till vårt andra seminarium i Almedalen. Här sätter vi fokus på läget för fysiskt dataskydd i Sverige idag; hur ser egentligen det fysiska dataskyddet ut vid Sveriges tusentals datacenters? Vem vaktar våra data?

söndag 1 juli

Sveriges nya exportsuccé – fossilfri el

Välkommen till ett seminarium om en av Sveriges dolda exportsuccéer - vår fossilfria el. Förra året nettoexporterades 19 TWh fossilfri el – eller nästan lika mycket el som hela den svenska massa- och pappersindustrin använder varje år. Detta var sjunde året i rad med nettoexport av el. Genom elexporten tränger vi ut fossilbaserad elproduktion på kontinenten.

  • Är det en framtidsstrategi för Sverige att förse kontinenten med fossilfri el?
  • Eller ska vi omvänt se varje exporterad kWh som en försutten chans för svensk industri att producera något som skulle gå att exportera? 

Tid: Söndag 1 juli, klockan 17 - 18

Plats: Klosterlängorna, vid Stora Torget och Sankta Karins ruin

Medverkande: Ulla Sandborgh, gd, Svenska Kraftnät; Johan Svenningsson, country chairman, Uniper; Anna Holmberg, energidirektör, SKGS; Mattias Goldmann, vd, Fores; Lars Hjälmered, riksdagsledamot, Moderaterna; Maria Weimer, riksdagsledamot, Liberalerna; Tomas Sokolnicki, senior investment advisor, Business Sweden; David Lindvall, riksdagsledamot, Socialdemokraterna

Läs mer om fossilfri el – Sveriges nya exportsuccé

måndag 2 juli

Vem vaktar våra data? Läget för fysiskt dataskydd i Sverige

Välkommen till ett seminarium under Almedalsveckan som handlar om läget för fysiskt dataskydd i Sverige idag – och el. Seminariet, under 2017 skapade mänskligheten mer innehåll än sammanlagt under de föregående 5000 åren.  Allt detta innehåll måste lagras någonstans. Människor är idag bekväma med att överlåta lagringen av deras viktigaste information – bilder, ekonomiska data och privat kommunikation - till olika molntjänster. Men varje moln är någonstans fast förankrat i marken.

  • Hur ser egentligen det fysiska dataskyddet ut vid Sveriges tusentals datacenters?
  • Vad ska vi kunna kräva av molnleverantörerna, och hur ser hotbilderna ut?

Tid: Måndag 2 juli, klockan 8 -  9

Plats: Klosterlängorna, vid Stora Torget och Sankta Karins ruin

Medverkande: Johan Svenningsson, country chairman, Uniper; Henrik Ringbom, vd, BRS Networks; Joakim Aspengren, senior project manager, PTS; Lina Håkansdotter Palm, senior political advisor, Uniper; Laila Naraghi, riksdagsledamot, Socialdemokraterna; Allan Widman, riksdagsledamot, Liberalerna; Maria Sunér Fleming, enhetschef energi, infrastruktur och miljö, Svenskt Näringsliv

Här träffar du Uniper
 Go electric i Almedalen | Uniper  Go electric i Almedalen - seminarie 2 | Uniper  Go electric i Almedalen - seminarie 1 | Uniper