Fysisk datasäkerhet blir allt viktigare

När man talar om datasäkerhet tänker nog många i första hand på cybersäkerhet, brandväggar och system som skyddar mot intrång från hackers. Men en viktig aspekt av datasäkerhet som ofta glöms bort är den fysiska säkerheten. Tyvärr blir serverhallar med stora mängder data inte sällan mål för organiserad brottslighet. Ett enda intrång i en serverhall eller ett kortare driftavbrott kan orsaka stor skada för såväl sam­hälle som företag och individer. Därför blir det allt viktigare för företag och organisationer med mycket data att inte bara ha koll på cybersäkerheten utan även se till att deras serverhallar ligger på säkra och trygga platser.

Vad har datasäkerhet med elsystemet att göra?

Sverige har exceptionellt gynnsamma förhållanden för datacenter med både hög digital och fysisk säkerhetsnivå. Vi är ett av världens tryggaste länder, vilket minskar risken för att utsättas för kriminalitet eller vandalisering. Vårt naturligt kalla klimat gör nedkylningen som behövs av servers och annat, både smidig och kostnadseffektiv. Dessutom kan Sverige locka med andra goda förutsättningar för att driva verksamheter. Här finns både tillgång till kompetent arbetskraft samtidigt som vi i relation till många andra länder har en konkurrenskraftig bolagsskatt. Men, den faktor som kanske allra mest talar för att förvara data i Sverige är vårt elsystem. Tack vare vår produktion av vatten- och kärnkraft har vi alltid stabil tillgång till fossilfri el av hög kvalitet till ett konkurrenskraftigt pris. Datacenter kräver nämligen stora mängder el. Dessutom är det svenska elsystemet nästan helt fossilfritt vilket gör dataförvaring här mycket klimatvänlig.

Den el som används måste också ha hög kvalitet. Ett driftstopp i ett datacenter kan snabbt ge upphov till kostnader på miljoner för den som drabbas. Sverige har ett av världens mest stabila elsystem eftersom vi har en hög andel vatten- och kärnkraft. Tack vare att vi kan lita på dessa stabila energislag uppstår det ytterst sällan störningar som kan skada känsliga servrar, oavsett årstid eller väder.

Vi har decennier av erfarenhet

I Sverige kan vi stoltsera med ytterligare en sak – unik kunskap i att skapa extremt säker fysisk infrastruktur för känsliga miljöer. Här finns decennier av erfarenhet av att säkerställa hög fysisk säkerhet på våra kärnkraftverk – verksamheter som omfattas av några av världens tuffaste säkerhetskrav när det kommer till området fysisk säkerhet. Allt detta tillsammans ger Sverige exceptionellt goda förutsättningar för att erbjuda företag från hela världen datasäkerhetslösningar i global toppklass.

För att möta det ökade behovet av datacenter med höga säkerhetskrav har Uniper tillsammans med nätverksoperatören BRS networks startat bolaget Vaultige – som tillhandahåller en av världens absolut säkraste datacenterlösningar.

På kärnkraftverket OKG:s skyddsområde kommer det inom kort att byggas ett världsunikt högsäkerhetsklassat datacenter. Vaultige använder den unika säkerhetsinfrastrukturen som redan finns på OKG. Ett inhägnat och mycket välbevakat skyddsområde. Säkerhetscertifierade lokaler på en nivå som innebär en mycket hög skyddsklass. Förutom tillgång till fossilfri el med hög elkvalitet, ges också tillgång till service- och underhåll i toppklass. Här finns med andra ord allt som behövs för att kunna garantera datalagringsdrift i en högsäkerhetsmiljö, helt fri från avbrott under dygnets alla timmar, året runt.

Det svenska elsystemet – hög kvalitet och låga utsläpp

Att vi i Sverige fortsätter producera mycket el med hög elkvalitet från fossilfria energikällor är en viktig förutsättning för att vi ska kunna fortsätta vara en attraktiv plats - både för företag på jakt efter klimateffektiv datalagring i världsklass, men också för andra internationella företag som vill etablera sin verksamhet. För att kunna hålla en hög elkvalitet som är skonsam för känslig elektronik och minimerar störningar blir baskraften särskilt viktig. Ju högre andel väderberoende energi från vindkraft vi får i vårt elsystem, desto viktigare blir baskraften för att skapa stabilitet. Idag är det vatten- och kärnkraften som förser Sverige med stabil baskraft året om.

Per Sonesson: CEO Vaultige AB

Per Sonesson

CEO Vaultige AB