Framtidens kärnkraft

Framtidens kärnkraft

Med hjälp av kärnkraft och förnybart kan vi klara 2-gradersmålet. Men… vi måste börja nu!

Läs mer
El och klimat

El och klimat

Med elens hjälp är det möjligt att ersätta fossila bränslen och driva nya innovationer

Läs mer
Eldriven kollektivtrafik

Eldriven kollektivtrafik

Vi kan minska Sveriges CO2 utsläpp med 1/3 del genom att elektrifiera transportsektorn med fossilfri el

Läs mer om eldriven kollektivtrafik
Industri 4.0

Industri 4.0

Inom Industri 4.0 gör smarta, uppkopplade maskiner med tillgång till stora mängder av information att vi kan uppnå kortare ledtider, ökad flexibilitet och en högre grad av individanpassning. Fantastiska möjligheter men även stora utmaningar - inte minst för vårt elsystem.

Läs mer
Svängmassa

Svängmassa

Sveriges energisystem är en viktig anledning till att många företag med stort elbehov valt att vara just här. Men för att Sverige ska kunna erbjuda el med hög elkvalitet krävs svängmassa.

Läs mer
El i stål

El i stål

Framtidens stålindustri kräver el – se hur baskraft möjliggör framtidens stålindustri

Läs mer
Reglerkraften

Reglerkraften

Reglerkraft - El i rätt tid och mängd

Läs mer
Elways

Elways

Framtidens elbilar kräver el – se hur baskraft möjliggör framtidens transporter

Läs mer

Kärnkraften behövs för att minska utsläppen

Om vi ska kunna leva upp till det mål som sattes på klimatmötet i Paris – en uppvärmning som stannar under två grader, så måste vi öka takten i arbetet för att säkra klimatet. Och en viktig del av lösningen är kärnkraft.

Läs mer om framtidens kärnkraft

Länge leve det svenska elsystemet!

Det svenska elsystemet är en riktig klimatvinnare. Om alla länder i världen hade elsystem som var uppbyggda som Sveriges skulle de globala utsläppen från elproduktion i världen minska med hela 96  procent!

Läs mer om elen och klimatet

Framtidens kollektivtrafik är eldriven

Inrikes transporter står idag för ungefär en tredjedel av våra utsläpp av växthusgaser. Så behöver det inte vara. Allt som behövs är 25 TWh fossilfri el. Tur att det svenska elsystemet redan är fritt från koldioxid till 98 procent.

Snart rullar de självkörande elbussarna på våra gator. Ny smart eldriven teknik håller på att revolutionera kollektivtrafiken.

Följ med Uniper på en bussresa mot framtiden

Framtiden är digitaliserad, automatiserad och framförallt eldriven

Följ med oss in i framtiden bland robotar, big data och smarta maskiner. En film om allt du behöver veta om Industri 4.0. Dessutom svarar vi på frågan alla ställer sig. Vad händer egentligen med nästa industriella revolution om strömmen går?

Vad har Industri 4.0 med baskraft att göra? Läs mer här

Så bidrar baskraften till hög elkvalitet

Visste du att Sverige har ett av världens bästa elsystem? För att hålla hög elkvalitet måste vi alltid ha rätt spänningsfrekvens i elsystemet. Det innebär att vi är beroende av det som heter svängmassa. Mängden svängmassa i vårt energisystem beror på vilka energislag vi använder.

Vill du veta mer om svängmassa? Läs mer här

Plasmateknik gör det möjligt att ersätta kol med el

Genom att ersätta fossila bränslen med el blir svensk industri allt mer miljövänlig. Möt ScanArcs vars eldrivna teknik skulle kunna minska koldioxidutsläppen för stålindustrin.

En miljövänligare framtid kräver el av hög kvalitet. Läs mer här

Reglerkraften behövs för samhällets utveckling

Eftersom Sverige har en varierande väderlek är det svårt att anpassa vind- och solkraft efter vårt behov av el i varje ögonblick. Reglerkraften blir därför viktigare och viktigare ju mer sol- och vindkraft vi har i elsystemet.

Ju mer sol och vind, desto viktigare blir reglerkraften. Läs mer här

Framtidens fordon är eldrivna

Elektrifiering av våra fordon ställer krav på stabil tillgång till el av hög kvalitet. Det levererar vi på Uniper.

Stabil el är en förutsättning för framtidens elvägar. Läs mer här
teaser-sweden-go-electric-extra-kraft

Extra kraft när det behövs

teaser-sweden-go-electric-vi-flodar

Vi flödar av svensk förnybar energi

teaser-sweden-go-electric-klimateffektiv

Klimateffektiv kärnkraftsdrift stödjer Sveriges elbehov