Elektrifiering

Elektrifiering

Elektrifieringen av vårt samhälle är framtiden. För det krävs stabil tillgång till el av hög kvalitet.

Läs mer om elektrifieringen av vårt samhälle
Elsystemet

Elsystemet

För stora industrier och andra verksamheter som kräver mycket el är tillgång till el av hög kvalitet en viktig faktor. Vi har ett världens bästa elsystem och just därför finns det många sådana verksamheter i Sverige.

Läs mer om hur elsystemet fungerar