Utvecklingen drivs av el

Utvecklingen drivs av el

I över hundra år har elen varit motorn bakom de innovationer som förändrat våra liv och samhället till det bättre. Och så kommer det att fortsätta i framtiden också.

Läs mer om el och utveckling
Rätt el i bilen

Rätt el i bilen

Om alla Sveriges bilar byttes ut mot elbilar som laddades med svensk fossilfri el skulle vi kunna minska våra utsläpp med ungefär 10 miljoner ton koldioxid.

Läs mer om att ladda bilen med rätt sorts el
Eldriven kollektivtrafik

Eldriven kollektivtrafik

Med elens hjälp är det möjligt att ersätta fossila bränslen och driva nya innovationer

Läs mer om eldriven kollektivtrafik
Eldriven robotkirurgi

Eldriven robotkirurgi

En robot som utför operationer – det kanske känns främmande men är bara några år bort. Fossilfri el med hög elkvalitet gör det möjligt

Lär dig mer om robotdoktorer
Datacenter

Datacenter

Det är viktigt att data lagras på ett säkert sätt och är skyddad från intrång av obehöriga. Men… minst lika viktigt är det fysiska skyddet – att de serverhallar där all data finns lagrad också står på en säker fysisk plats.

Läs mer om det nya företaget Vaultige
Elen och e-hälsan

Elen och e-hälsan

Hur mycket el behövs för att lagra alla svenskars vårddata? Mer el än vad hela Sverige använder under tre dygn!

Läs mer om elen och e-hälsan
Industri 4.0

Industri 4.0

Inom Industri 4.0 gör smarta, uppkopplade maskiner med tillgång till stora mängder av information att vi kan uppnå kortare ledtider, ökad flexibilitet och en högre grad av individanpassning. Fantastiska möjligheter men även stora utmaningar - inte minst för vårt elsystem.

Läs mer om Industri 4.0

Utvecklingen drivs av el

Tänk på de fem häftigaste, nya innovationerna som du känner till. Kanske tänker du på robotar, artificiell intelligens eller något så enkelt som apparna i din smartphone? 
Hur dina tankar än går är vi ganska säkra på att de saker du tänker på troligen är beroende av el.

Läs mer om el och utveckling

Mer el, inte mindre

Hur miljövänlig en elbil är beror på vilken el man laddar den med. Även den mest klimatsmarta elbil måste drivas med rätt slags el för att göra nytta.  Tur för oss då att den el som produceras i Sverige är fossilfri till 98%. 

Läs mer om att ladda bilen med rätt sorts el

Framtidens kollektivtrafik är eldriven

Inrikes transporter står idag för ungefär en tredjedel av våra utsläpp av växthusgaser. Så behöver det inte vara. Allt som behövs är 25 TWh fossilfri el. Tur att det svenska elsystemet redan är fritt från koldioxid till 98 procent.

Snart rullar de självkörande elbussarna på våra gator. Ny smart eldriven teknik håller på att revolutionera kollektivtrafiken.

Följ med Uniper på en bussresa mot framtiden

Hur hänger vatten- och kärnkraft ihop med robotkirurgi?

Med hjälp av robotar kan läkare utföra operationer på patienter som befinner sig på andra sidan jordklotet – men det kräver hög elkvalitet. Tur att vi i Sverige har ett stabilt och nästan helt fossilfritt elsystem.

Lär dig mer om robotdoktorer och de krav de ställer på vårt elsystem

Om datacenter och fysisk datasäkerhet

Ett driftstopp i ett datacenter kan bli extremt kostsamt och dessutom skada känslig data. Därför är stabil tillgång på el otroligt viktigt för säker datalagring. Att elen dessutom är fossilfri gör att datalagringen har en begränsad påverkan på klimatet.

Läs mer om datasäkerhet

Hur möter vi ökad elförbrukning utan ökade utsläpp?

Du har säkert hört talas om e-hälsa. Men har du funderat på hur mycket el som skulle behövas om vi i framtiden skulle lagra vårddata för alla i landet? Det har vi!

Läs mer om elen och e-hälsan

Framtiden är digitaliserad, automatiserad och framförallt eldriven

Följ med oss in i framtiden bland robotar, big data och smarta maskiner. En film om allt du behöver veta om Industri 4.0. Dessutom svarar vi på frågan alla ställer sig. Vad händer egentligen med nästa industriella revolution om strömmen går?

Vad har Industri 4.0 med baskraft att göra? Läs mer här

Plasmateknik gör det möjligt att ersätta kol med el

Genom att ersätta fossila bränslen med el blir svensk industri allt mer miljövänlig. Möt ScanArcs vars eldrivna teknik skulle kunna minska koldioxidutsläppen för stålindustrin.

En miljövänligare framtid kräver el av hög kvalitet. Läs mer här