Rätt el i bilen

Rätt el i bilen

Om alla Sveriges bilar byttes ut mot elbilar som laddades med svensk fossilfri el skulle vi kunna minska våra utsläpp med ungefär 10 miljoner ton koldioxid.

Läs mer om att ladda bilen med rätt sorts el
Industri 4.0

Industri 4.0

Inom Industri 4.0 gör smarta, uppkopplade maskiner med tillgång till stora mängder av information att vi kan uppnå kortare ledtider, ökad flexibilitet och en högre grad av individanpassning. Fantastiska möjligheter men även stora utmaningar - inte minst för vårt elsystem.

Läs mer om Industri 4.0
Eldriven kollektivtrafik

Eldriven kollektivtrafik

Med elens hjälp är det möjligt att ersätta fossila bränslen och driva nya innovationer

Läs mer om eldriven kollektivtrafik
Elways

Elways

Framtidens elbilar kräver el – se hur baskraft möjliggör framtidens transporter

Läs mer om framtidens elvägar
El i stål

El i stål

Framtidens stålindustri kräver el – se hur baskraft möjliggör framtidens stålindustri

Läs mer om el i stål

Mer el, inte mindre

Hur miljövänlig en elbil är beror på vilken el man laddar den med. Även den mest klimatsmarta elbil måste drivas med rätt slags el för att göra nytta.  Tur för oss då att den el som produceras i Sverige är fossilfri till 98%. 

Läs mer om att ladda bilen med rätt sorts el

Framtiden är digitaliserad, automatiserad och framförallt eldriven

Följ med oss in i framtiden bland robotar, big data och smarta maskiner. En film om allt du behöver veta om Industri 4.0. Dessutom svarar vi på frågan alla ställer sig. Vad händer egentligen med nästa industriella revolution om strömmen går?

Vad har Industri 4.0 med baskraft att göra? Läs mer här

Framtidens kollektivtrafik är eldriven

Inrikes transporter står idag för ungefär en tredjedel av våra utsläpp av växthusgaser. Så behöver det inte vara. Allt som behövs är 25 TWh fossilfri el. Tur att det svenska elsystemet redan är fritt från koldioxid till 98 procent.

Snart rullar de självkörande elbussarna på våra gator. Ny smart eldriven teknik håller på att revolutionera kollektivtrafiken.

Följ med Uniper på en bussresa mot framtiden

Framtidens fordon är eldrivna

Elektrifiering av våra fordon ställer krav på stabil tillgång till el av hög kvalitet. Det levererar vi på Uniper.

Stabil el är en förutsättning för framtidens elvägar. Läs mer här

Plasmateknik gör det möjligt att ersätta kol med el

Genom att ersätta fossila bränslen med el blir svensk industri allt mer miljövänlig. Möt ScanArcs vars eldrivna teknik skulle kunna minska koldioxidutsläppen för stålindustrin.

En miljövänligare framtid kräver el av hög kvalitet. Läs mer här
OKG sett på avstånd om sommaren

Mer om vår kärnkraftsverksamhet

Forsande spillvatten från damm

Mer om Sveriges elsystem

Ett vattenkraftverk

Mer om vår vattenkraftsverksamhet