Robotkirurgi gör vården mer effektiv

Med hjälp av robotar kan läkare utföra operationer på patienter som befinner sig på andra sidan jordklotet. Operationer som är både effektiva och precisa. Men robotdoktorerna behöver el av hög kvalitet för att inte den känsliga elektroniken ska påverkas. Som tur är har vi i Sverige ett stabilt och nästan fossilfritt elsystem.

Vill du bli opererad av R2D2?

En robot som opererar en människa låter kanske som något hämtat ur en science-fiction-film, men faktum är att robotar redan idag spelar en viktig roll i kirurgin. Robotarna styrs fortfarande av mänskliga kirurger. Men inom en snar framtid förväntas robotar kunna genomföra enklare operationer helt självständigt. Detta för med sig vissa fördelar. Med hjälp av robotarnas tekniska precision kan vi undvika en del misstag. Dessutom kommer det vara lättare att utföra livräddande operationer på platser där det annars kan vara svårt att få tag på kompetenta kirurger – till exempel i krigszoner. Så även om tanken på att låta en robot hålla i skalpellen känns främmande, finns det många fördelar med den nya tekniken.

   

Elkvalitet krävs för en framgångsrik robotkirurgi 

Den avancerade elektroniken som används i robotdoktorerna är känslig, vilket ställer höga krav på elsystemet. För att rätt frekvens ska hållas i elsystemet behövs svängmassa. Svängmassa är den rörelseenergi som finns kvar i en generator när hjulen väl satts i snurr. När kraftverket slutat driva generatorn fortsätter den generera el ett tag till. Ju tyngre generatorn och turbinsträngen är, desto längre kan detta fortsätta. Ju mer svängmassa vi har i vårt elsystem desto lättare är det att upprätthålla spänningsfrekvensen och därmed elkvaliteten. Mycket svängmassa skapar marginal och stabilitet i vårt elsystem och säkrar elkvaliteten. Olika energislag har olika mycket svängmassa, helt enkelt för att de har olika stora generatorer.

Illustration över Sveriges fossilfria elproduktion 2017 | Uniper

Det svenska elsystemet – hög kvalitet och låga utsläpp

Sverige har ett av världens mest stabila elsystem eftersom vi har hög andel vatten- och kärnkraft. Tack vare dessa energislag uppstår störningar ytterst sällan, oavsett årstid och väder. Dessutom är det svenska elsystemet nästan helt fossilfritt vilket gör att våra robotdoktorer även blir väldigt klimatvänliga. 

Att vi i Sverige fortsätter producera mycket el av hög kvalitet från fossilfria källor är en viktig förutsättning för att vi ska kunna försörja framtidens innovationer med el. För att kunna hålla en hög elkvalitet som är skonsam för känslig elektronik blir baskraften särskilt viktig. Ju högre andel väderberoende energi från vindkraft vi får i vårt elsystem, desto viktigare blir baskraften för att skapa stabilitet. Idag är det vatten- och kärnkraften som förser Sverige med stabil baskraft året om.