E-hälsa skapar nya möjligheter

Att kunna få läkarhjälp på distans och ha sensorer som mäter till exempel blodtryck och insulin kommer i framtiden underlätta för vår hälsa – och hjälpa oss att spara tid och ansträngning. Men om utvecklingen med e-hälsoinnovationer ska bli verklighet kommer vi att behöva lagra enorma mänger data - något som i sin tur kräver stora mängder el och stabil tillgång till el. Elen måste också hålla hög kvalitet. Annars finns det risk för strömavbrott eller att känslig elektronisk utrustning skadas.

Som tur är har vi i Sverige ett av världens mest stabila elsystem. Dessutom är den el vi producerar nästan helt fri från koldioxidutsläpp.

Visste du att...

Sverige ligger på femteplats i världen när det gäller elanvändningen per invånare | Uniper
Uniper - en elproducent för svensk basindustri
90 % av all data i världen har tagits fram de senaste 2 åren | Uniper

Nya innovationer skapar förutsättningar för vår hälsa

Digitaliseringen har redan förändrat mycket i våra liv - hur vi kommunicerar, arbetar och tar in information. Nu håller den även på att förändra hur vi tar hand om vår hälsa. Redan idag är det många som hoppar över besöket till vårdcentralen vid lättare åkommor, för att istället prata med en läkare via mobilen eller datorn. I framtiden kommer vi att kunna följa vår hälsa med hjälp av sensorer som sitter i kroppen. Till exempel kommer vi att kunna få information om förändringar i blodtryck och insulinnivå. Med hjälp av dessa digitala hjälpmedel kan vi både upptäcka och motverka ohälsa tidigt. Som en bonus blir troligen både vardagen enklare och vården mer resurseffektiv när det plötsligt går att förebygga sjukdomar istället för att behandla dem när de väl är ett faktum.

En viktig förutsättning för att vi ska kunna utnyttja e-hälsoutvecklingens fördelar fullt ut är möjligheten till insamling och lagring av data. Allt ifrån mobiltelefonens stegräknare till insamling av data från mer avancerade sensorer i våra kroppar bidrar till bättre förståelse av vår hälsa. Att kunna lagra all denna data blir därför extremt viktigt för e-hälsans framtida utveckling.
 

E(l)-hälsa kräver el

Behovet av datalagring innebär vissa utmaningar. En enda patient kan generera mer än 3 terabyte data och för att ta hand om all data för hela Sveriges befolkning skulle man därför behöva lagringskapacitet för 30 miljoner terabyte. Bara att driva infrastrukturen för all denna datalagring skulle kräva ungefär 1 TWh el. Det motsvarar hela Sveriges elanvändning under tre dygn. Och detta är bara den el som behövs för att driva och kyla av hårddiskarna där datan lagras! Utöver detta krävs el även för att säkerställa att datan alltid är tillgänglig i internetmolnet genom t.ex. back-ups och speglingar.

Förutom stabil elförsörjning måste också elen som används vara av hög kvalitet. Då man lagrar data är nämligen tillgång till stabil elförsörjning av hög kvalitet ett absolut krav. Ett plötsligt strömavbrott eller en störning kan få förödande konsekvenser med stora dataförluster till följd.

Illustration över Sveriges fossilfria elproduktion 2017 | Uniper

Det svenska elsystemet – hög elkvalitet och låga utsläpp

Som tur är har vi exceptionellt bra förutsättningar för datalagring i Sverige. Så bra att internationella företag med en omfattande datalagring, till exempel Facebook, har valt att etablera datacenter just här hos oss i Sverige.  Det finns många orsaker till detta. Dels har vi ett kallt klimat som kan utnyttjas för att kyla ner anläggningarna så att de håller rätt temperatur.  Dessutom har vi ett av världens absolut bästa elsystem. En hög andel vatten- och kärnkraft gör att svensk el håller hög kvalitet. Oavsett årstid och väder har vi låg risk för strömavbrott och störningar. Det svenska elsystemet är nästan helt fossilfritt vilket gör datalagringen mer klimatvänlig. 

Att lagra 30 miljoner terabyte data (1 Twh) med el från den globala energiproduktionsmixen ger en klimatpåverkan på cirka en halv miljon ton koldioxid om året.  I Sverige blir klimatpåverkan från själva elproduktionen extremt låg och orsakar nästan inga utsläpp alls.

Att vi fortsätter producera stora mängder el av hög kvalitet från fossilfria källor är en viktig förutsättning för att klara framtidens stora behov av datalagring – både inom vården och andra sektorer. För att kunna driva datacenter året om utan störningar eller strömavbrott blir baskraften särskilt viktig. Idag är det vatten- och kärnkraften som förser Sverige med stabil baskraft året om. Ju högre andel väderberoende energi från vindkraft vi får i vårt elsystem, desto viktigare blir baskraften för att skapa stabilitet.