Baskraften är vår mest pålitliga energikälla

Trots att vår elanvändning blir allt mer effektiv kommer vi behöva mer el i framtiden, bland annat för att ersätta fossila drivmedel med el. För att vårt samhälle ska kunna utvecklas behöver vi stabil elproduktion som vi kan lita på oavsett väder. Här är baskraft, el från vattenkraft eller kärnkraft, vårt bästa alternativ.

Visste du att...

Elways Elways Elways

Baskraften håller både bilarna på Elways bana och Sverige i rörelse

Det råder ingen tvekan om att en elektrifiering av våra fordon kan vara en nyckel till att lösa några av framtidens utmaningar på transportområdet. En elektrifiering av våra fordon skulle  kräva tillräcklig tillgång till el – i rätt kvantitet och av tillräckligt hög kvalitet. Och bilarna på Elways elvägar måste kunna rulla oavsett väder och årstid. Detta kräver att vi har tillgång till energislag som inte är beroende av särskilda väderförhållanden, så kallad baskraft.

I Sverige är det kärnkraften och vattenkraften som utgör basen i energisystemet. De två kraftslagen står för 70-80 procent av den svenska elproduktionen. Vindkraften är också ett viktigt kraftslag och står för cirka tio procent av elproduktionen. Vindkraft är viktig för Sverige men påverkas av naturliga skäl av vädret, vilket innebär att den ofta behöver stöttas upp med andra kraftslag. Då, när vinden inte blåser, finns baskraften där som en trygghet.

I Sverige är vi beroende av stabil tillgång till el och av att den el som finns tillgänglig håller hög kvalitet - inte bara för att kunna bygga framtidens elvägar utan även för att vårt samhälle ska fungera som vanligt. Om vi inte hade haft vattenkraft eller kärnkraft i Sverige skulle vi haft stora problem med elförsörjningen och varit helt importberoende. Vår energiförsörjning hade då varit både mindre pålitlig och vi hade även behövt importera fossila energislag som är sämre för klimatet. Med vatten- och kärnkraft som vår baskraft kan vi klara vår egen energiförsörjning under stora delar av året och oavsett väder.

elways

Går det att spara sommarens el till vintern?

Vi är duktiga på att producera el i Sverige, vi producerar till och med mer än vad vi behöver, men elförbrukningen ser olika ut under olika årstider. Under sommaren blir vår elförbrukning mindre, eftersom vi då inte behöver värma upp våra hus lika mycket och ofta tillbringar mer tid utomhus. Men under vintern går det åt desto mer el och då blir marginalerna för elproduktionen snävare. Om vi skulle kunna spara extraelen från resten av året skulle den räcka för att driva elvägar i hela landet.

Det går tyvärr inte att lagra el i någon större omfattning eftersom det inte finns tillräckligt kraftfulla batterier, i alla fall inte idag. Elen måste därför produceras i samma ögonblick som den används. Vattenkraften gör det till viss del möjligt att faktiskt anpassa elproduktionen efter säsong tack vare att dammarna skapar stora vattenmagasin som kan användas för att producera el när den behövs som bäst. Vattenkraften är idag Sveriges största förnybara energikälla, den orsakar inga koldioxidutsläpp och står för cirka 45 procent av den svenska elproduktionen.

Kärnkraften är också väldigt viktig för att Sverige ska ha pålitlig baskraft. Idag svarar kärnkraften för knappt hälften av det svenska elbehovet. Kärnkraften fungerar oavsett väder och säsong, och kan täcka upp för vattenkraften om det har varit en säsong med lite nederbörd och vattenmagasinen är tomma.

Framtiden är eldriven

Vi blir allt bättre på att använda el effektivt, en kilowattimme idag räcker betydligt längre än vad en kilowattimme gjorde för bara några år sedan. Till exempel så drog den energisnålaste TV:n man kunde komma över år 2003 hela 380 watt i timmen. Bara tio år senare var samma siffra nere på 28 watt (källa: http://www.svenskenergi.se/Elsajten/). Det finns exempel på lika imponerande framsteg när det gäller energieffektivitet överallt i vårt samhälle och i våra hem. Men...Trots att vi har blivit bättre på att få elen att räcka är vår elförbrukning högre än någonsin.

Att vår elförbrukning ökar är i grunden något väldigt positivt. Det beror på att vi hela tiden uppfinner nya smarta ellösningar som effektiviserar vår vardag, våra industrier och ytterst vårt samhälle. I början av 1900-talet tog hushållsarbetet för en genomsnittlig svensk familj ungefär 54 timmar i veckan, ofta hade kvinnan i familjen hushållsarbete som heltidssysselsättning. Idag tar samma arbete ungefär 15 timmar i veckan tack vara alla eldrivna hushållsapparater, på så sätt får vi mer tid till annat (källa: http://www.svenskenergi.se/Elsajten/). På samma sätt som elen effektiviserar våra hem bidrar den positivt till andra delar av vårt samhälle. Elen gör att vi kan lysa upp ödsliga gator nattetid, att vi kan göra livräddande insatser på sjukhus och gör så att vi slipper slita ut våra kroppar i ohälsosamma arbeten med tung fysisk belastning. Kanske kommer elektrifierade vägar i framtiden att möjliggöra extremt energieffektiva transporter? Vad framtiden har att erbjuda kan vi bara drömma om.

Elens positiva bidrag till samhället och till minskade koldioxidutsläpp kommer att fortsätta i framtiden. Så länge vi fortsätter komma på nya smarta innovationer som underlättar våra liv kommer vi också att behöva el för att driva dem. Inte minst klimatförändringen ger elen en ännu viktigare roll att spela eftersom elen kan ersätta fossilbaserade drivmedel. Att vi har tillgång till pålitlig, fossilfri baskraft kommer därför bli allt viktigare.

Vi ser till att Sverige har baskraft

Som en del av den globala Uniper-koncernen är vi en stor elproducent för svensk basindustri och en garant för pålitlig och stabil elproduktion för Sveriges elbehov. I våra produktionsanläggningar runt om i landet produceras vattenkraft, kärnkraft och naturgaseldad kraftvärme och reservkraft. Vår el används för att vårt samhälle och våra industrier ska fungera oavsett väder och årstid. När det gäller vattenkraft är vi den tredje största producenten i Sverige. Våra 76 hel- och delägda vattenkraftverk spridda från Lycksele i norr till Kristianstad i söder står för cirka 12 procent av Sveriges samlade vattenkraftproduktion. När det gäller kärnkraft är Uniper-koncernen delägare i alla Sveriges tre aktiva kärnkraftverk, i OKG i Oskarshamn, Ringhals och Forsmark.

Go Electric

Elektricitet är framtiden

vattenkraft

Vi flödar av svensk förnybar energi

karnkraft

Klimateffektiv kärnkraftsdrift stödjer Sveriges elbehov