Innovation börjar i eluttaget

Tänk på de fem häftigaste nya innovationerna du känner till! Kanske tänker du på robotar, artificiell intelligens eller så enkelt som någon av dina appar du har i din smartphone? Hur dina tankar än går är de saker du tänker på, troligen helt beroende av el för att fungera. 

I över hundra år har elen varit den röda tråden bakom de innovationer som har förändrat våra liv och samhället till det bättre. Allt pekar på att denna utveckling kommer att fortsätta precis så.  
 

Visste du att...

Ca 5,5 miljoner nya prylar kopplas upp mot nätet varje dag | Uniper
Under 2017 exporterade Sverige så mycket el att det skulle räcka till att driva alla världens smartphones i fyra år | Uniper
När Oskarshamn 3 går på full effekt kan reaktorn tända drygt 207 miljoner lågenergilampor med 7 W effekt

Elkraft = Konkurrenskraft

Innovation och utveckling drivs av många olika faktorer. Kunskap, välstånd och kreativitet, för att nämna några. Stabil tillgång till el med hög elkvalitet är ytterligare en av ingredienserna i framgångsreceptet. Vad hade hänt om svenska framgångssagor som Spotify, Skype och Minecraft hade drabbats av ständiga elavbrott när de var i början av sina utvecklingsresor? Eller om de behövt hantera frekvensstörningar som förstört utrustning eller gjort att de förlorade viktig data? Och hur hade Sverige idag sett ut om svensk industri inte hade haft tillgång till el när landet en gång i tiden industrialiserades? 

Att el är en råvara som behövs för utveckling i olika former är en gammal sanning. Och ju mer högteknologiska och digitaliserade vi blir, desto starkare verkar sambandet bli.
Som tur är har Sverige ett av världens bästa elsystem med stabil tillgång till el med hög elkvalitet som dessutom är nästan helt fossilfritt. Detta kanske känns som en självklarhet för den som bott här hela livet, men det är faktiskt en av våra viktigaste konkurrensfördelar jämfört med andra länder. Företag från hela världen med elintensiva verksamheter söker sig till Sverige för att etablera sina produktionsanläggningar och serverhallar just här, inte bara för att de tycker om svensk fika utan även för att de vill säkra trygg elförsörjning till sina verksamheter. Vårt elsystem har byggt Sveriges framgång förr och kommer fortsätta göra det både nu och i framtiden.   

Vilka är framtidens el-innovationer? 

I framtiden kommer elen att spela en ännu viktigare roll i vår utveckling. Om vi ska kunna begränsa den globala uppvärmningen, det kanske enskilt största hotet mot vår civilisation, måste vi minska våra utsläpp drastiskt. Här kommer elen in som ett klimatsmart alternativ till kol och olja. Detta har forskare, entreprenörer och innovatörer förstått. Runt om i världen utvecklas nya eldrivna innovationer som kommer att bidra till att göra våra liv bättre och mer klimatsmarta. Vad tror du att morgondagens viktigaste innovation blir? Vi är i alla fall övertygade om att den kommer vara eldriven. 

I framtiden kommer världen därför att behöva mer el. Dels för att driva nya innovationer och ersätta fossila energibärare, dels för att utvecklingsländer som idag har en låg elförbrukning kommer att använda mer el i takt med att människorna som bor där får det bättre och deras levnadsstandard höjs. Elen driver utveckling och för att vi ska kunna fortsätta utvecklas måste vi säkerställa att vårt elsystem kan fortsätta leverera el av hög kvalitet. 
 

Baskraft – så att vi kan tänka på annat än el  | Uniper

Baskraft – så att vi kan tänka på annat än el

I Sverige kan vi vara riktigt stolta över det svenska elsystemet. Med hög elkvalitet och låga utsläpp bidrar vårt elsystem till att utvecklingen går framåt, både här och i de grannländer som vi exporterar el till. Förutsättningen för vårt fantastiska elsystem är vår utsläppsfria baskraft som levererar el av hög elkvalitet oavsett väder. Ju högre andel väderberoende el från vindkraft vi får i vårt elsystem, desto viktigare blir baskraften för att skapa stabilitet. Idag är det vattenkraften och kärnkraften som förser Sverige med stabil baskraft året om. 

Tack vare det kan vi vara trygga i att vi har tillgång till den el vi behöver, när vi behöver den och att elen håller hög kvalitet. Så att vi kan ägna oss åt andra saker istället – som att utveckla nya innovationer som kan förändra världen eller bara njuta av en lite smartare och smidigare vardag.