Ladda mobilen med svensk el i Danmark

Vad förknippar du med svensk export? Kanske främst bilar, papper, järn och stål. Men det finns en till svensk exportsuccé som lätt förbises – fossilfri el.  Med ett av världens bästa elsystem kan vi i Sverige producera så mycket fossilfri el att det räcker både till oss själva och att exportera till våra grannländer. Vår svenska el går på export till Danmark, Finland, Litauen, Norge, Polen, och Tyskland. Under 2017 exporterade Sverige mer än 19 TWh. Det skulle räcka till att driva alla världens smartphones i fyra år!

Visste du att...

•	Under 2017 exporterade Sverige så mycket el att det skulle räcka till att driva alla världens smartphones i fyra år | Uniper
Under de senaste två decennierna har Sverige exporterat fossilfri el till andra länder till ett sammanlagt värde av 100 miljarder kronor | Uniper
Det svenska elsystemet är till hela 98 procent fritt från koldioxidutsläpp | Uniper

En bra affär för Sverige och klimatet

Sverige är ett exportland och vår ekonomiska tillväxt är tätt kopplad till vår export till andra länder. Sedan mitten av 1980-talet har vi exporterat varor och tjänster för ett större värde än vad vi har importerat för. Jämfört med många andra länder har vi stor export, hela fem gånger så mycket som USA, relativt vår storlek. Det innebär att Sverige tjänar mer på vår internationella handel än vad vi betalar för den. Vår elexport är med och bidrar till detta. Bara under de senaste två decennierna har Sverige exporterat fossilfri el till andra länder till ett sammanlagt värde av 100 miljarder kronor. 

Och elsystemet bidrar till ekonomin på fler sätt än så. Utländska företag med elintensiva verksamheter ser fördelarna med vårt fossilfria elsystem och väljer därför att investera just här. Företag som behöver mycket el, till exempel till sina serverhallar, etablerar sig i Sverige eftersom vår el ju är både billig och fossilfri. Här har vi en trygg tillgång på el och så mycket el att vi slipper importera dyr fossilbaserad el. Också detta bidrar till arbetstillfällen och får Sveriges ekonomi att växa. 
 

Mer fossilfri el här, mindre kol och olja där

Att fossilfri el exporteras till andra länder ger inte bara fördelar för oss som bor här där elen produceras – När vi exporterar el till andra länder bidrar vi dessutom till att utsläppen utanför Sveriges gränser kan minskas. Tack vare en hög andel kärn- och vattenkraft har Sverige en nästan helt fossilfri elproduktion med konkurrenskraftiga priser. Faktum är att hela 98 % av vår elproduktion är fossilfri. 

I många länder är fortfarande fossila energikällor som kol och olja viktiga. När andra länder ges möjlighet att importera el från Sverige innebär det att el från fossila källor kan ersättas med svensk fossilfri elproduktion. Och när utländska företag väljer att etablera sig här i Sverige, leder det till att mindre el förbrukas i länder med energimix som är sämre för klimatet. På så sätt tränger den svenska elen undan fossila energikällor som orsakar höga utsläpp. På så vis hjälper vi våra grannländer att klara av klimatomställningen. 

98% av Sveriges elproduktion är fossilfri | Uniper

Det svenska elsystemet – hög kvalitet och låga utsläpp

Vi kan vara riktigt stolta över det svenska elsystemet. Med hög kvalitet och låga utsläpp bidrar vårt elsystem till att det svenska samhället och våra grannländer kan minska sina utsläpp och att klimatet kan må bättre. Förutsättningen för denna dolda svenska exportsuccé är vår utsläppsfria baskraft som levererar el av hög kvalitet oavsett väder. Ju högre andel väderberoende energi från vindkraft vi får i vårt elsystem, desto viktigare blir baskraften för att skapa stabilitet. Idag är det vatten- och kärnkraften som förser Sverige – och flera av våra grannländer – med stabil baskraft året om. 

Framtiden behöver mer el – inte mindre

I framtiden kommer världen att behöva mer el. Dels för att driva nya innovationer och ersätta fossila bränslen, dels för att utvecklingsländer som idag har en låg elförbrukning kommer att använda mer el i takt med att länderna får det bättre och människors levnadsstandard höjs. När man utformar framtidens elsystem är det därför viktigt att inte bara tänka på hur vi kan trygga elförsörjningen i Sverige, utan även på hur vi kan utveckla den svenska elexporten. 

Det blir en bra affär, både för svensk ekonomi och för klimatet. 
 

Den svenska elexporten

Uniper har låtit ta fram ett idéunderlag för att närmare diskutera hur Sverige ska kunna bygga ut produktionskapaciteten enligt målet om 100 procent förnybart, och samtidigt kunna ha ett elsystem i världsklass till gagn för industri och samhälle.