Integritetspolicy

- hur vi behandlar dina personuppgifter

Uniper respekterar din integritet och värnar om de personuppgifter du lämnar ut till oss. All behandling av personuppgifter sker i enlighet med Europeiska Unionens Allmänna Dataskyddsförordning (GDPR)  och i linje med det ändamål vi behandlar dina uppgifter.

Det kan vara olika ändamål, samt personuppgifter vi behandlar. Du kanske är i mailväxling med oss, ska besöka något av våra kontor eller anläggningar som entreprenör, är berörd av att vi sökt miljötillstånd i närheten av där du bor eller har din verksamhet, eller har besökt oss på sociala medier.

 

Så här behandlar vi dina uppgifter beroende på ändamål:

 

Rätt att få information (Registerutdrag) och rättelse

För att begära ett registerutdrag besök någon av våra receptioner och där du via ett formulär kan ansöka om registerutdrag, ta med dig giltig fotolegitimation.
Du har rätt att begära rättelse eller radering av förekommande personuppgifter. Likaså kan du begära begränsning av vår behandling av dina personuppgifter. Du har även rätt att invända mot vår behandling av förekommande personuppgifter.

 

Klagomål till Datainspektionen

Om du är missnöjd med vår behandling av förekommande personuppgifter har du rätt att lämna ett klagomål till Datainspektionen, det gör du på e-post: datainspektionen@datainspektionen.se

 

Personuppgiftsombud

Om du har andra frågor om vår hantering av förekommande personuppgifter kan du komma i kontakt med vårt Dataskyddsombud via e-post: 
dataskyddsombud.sverige@uniper.energy  eller via vår växel på 0771-765 765