• 21
  Augusti
  2019
  För alla vattenkraftverk finns villkor som bland annat reglerar hur ingrepp i miljön ska kompenseras. En sommardag åker Johan Tielman, miljöchef för Unipers svenska vattenkraft, mot Ätran med cirka Läs mer
 • 19
  Augusti
  2019
  Intresset för att besöka Barsebäcks kärnkraftverk har varit överväldigande denna sommar. Christer Jönsson, mångårig guide och kommunikatör på Barsebäcksverket, reflekterar över sista Läs mer
 • 15
  Februari
  2019
  Digitalisering är en del av Unipers strategi för att bli mer konkurrenskraftiga på en elmarknad i kraftig förändring. Resan är påbörjad och organisationen är målmedveten. Läs mer