Malmö,
22
Januari
2020
|
11:10
Europe/Amsterdam

300 miljarder producerade kWh sedan start

Oskarshamn 3 - symbolen för stabil elproduktion i Sverige

Inget annat kraftverk i Norden producerar så mycket el som kärnreaktor Oskarshamn 3. Vid årsskiftet kunde 2019 års leveranser summeras till nästan 11 miljarder kilowattimmar (11 TWh). Tre veckor senare kunde en annan drömgräns bockas av – milstolpen 300 miljarder producerade kilowattimmar (300 TWh) sedan starten 1985. O3 är en symbol för stabil och fossilfri elproduktion.

Säker drift gav rekordleverans 2019

Nordens största anläggning för elproduktion heter Oskarshamn 3 och är en kärnreaktor på OKG:s kärnkraftverk vid den småländska ostkusten. Förutom under en kort period 2009 då reaktorn moderniserades, har reaktorn varit pålitligheten själv.

– Under de senaste åren har vi kunnat konstatera att anläggningens prestanda definitivt motsvarar våra högt ställda förväntningar, berättade produktionschefen Mats Ekblad, i ett pressmeddelande strax efter årsskiftet.

– En av målsättningarna för den modernisering av O3 som genomfördes 2009 var att skapa optimala förutsättningar för årliga leveranser av just 11 TWh. Det motsvarar 8 procent av Sveriges elanvändning under 2019, säger Mats Ekblad.

Leveranssäkerheten, som mäts i så kallad energitillgänglighet, översteg 90 procent. Det innebär att O3 i princip producerade fossilfri el med full effekt varje sekund under 335 av årets 365 dagar. Avvikelsen på 30 dagar handlar om normala produktionsförluster och 25 dagars underhållsstopp vid den årliga revisionen som alla svenska reaktorer genomgår.

Säkerhetsimplementation 2020 för extremhändelser 

Något nytt produktionsrekord under 2020 kan dock avskrivas redan nu. Årets revision på O3 kommer att ta över två månader – 65 dagar från den 22 augusti till den 26 oktober. Anledningen är att reaktorn ska genomgå en omfattande säkerhetsuppgradering.

– Det handlar om en installation av oberoende härdkylning, ett säkerhetssystem som måste vara installerat innan utgången av 2020 enligt ett krav från Strålsäkerhetsmyndigheten. Beräknad kostnad för säkerhetssystemet och underliggande stödsystem ligger på 865 Mkr, berättar Mats Ekblad.

Oberoende härdkylning är ett kompletterande kylsystem med en oberoende kraftkälla som pumpar in vatten och kyler kärnbränslet. Systemet aktiveras om ordinarie elförsörjning skulle bli utslagen och ordinarie kylsystem inte skulle fungera.

Kopplat till EU:s stresstester av kärnkraftverken inom unionen, fick Strålsäkerhetsmyndigheten 2011 i uppdrag av regeringen att sammanställa säkerhetsläget vid de svenska kärnkraftverken. Bedömningen är att svenska kärnkraftverk står sig mycket väl säkerhetsmässigt, men att säkerheten kan förbättras ytterligare genom installation av oberoende härdkylning.