Artiklar märkta med 'barseback' | Uniper Sverige

Uniper Sverige - Arkiv (barseback)

2022
18
Oktober
2022
| 13:56 Europe/Amsterdam
Genom att ta hand om kärnkraftverkens hela livscykel skapar vi förutsättningar för ny energiproduktion.
Läs mer
2021
03
December
2021
| 12:23 Europe/Amsterdam
Den 530 ton tunga reaktortanken på Barsebäck 1 är nu nedpackad i lådor. Läs mer om hur det gick till.
Läs mer
16
Juni
2021
| 16:37 Europe/Amsterdam
Med hjälp av en specialbyggd vagga har de sista delarna från generatorerna i Barsebäck 1 och 2 transporterats bort för att återvinnas. Totalt har 540 ton lyfts ner och ut ur turbinhallen.  ...
Läs mer
24
Maj
2021
| 08:29 Europe/Amsterdam
Revisionerna skapar förutsättningar för att vi ska kunna bibehålla väl fungerande kärnkraftverk även i framtiden, säger Magnus Arbell.
Läs mer
28
Januari
2021
| 08:12 Europe/Amsterdam
Det uppstår olika typer av avfall när man river ett kärnkraftverk och det behövs därför också olika metoder för att ta hand om det. Katarina Norén är chef för avdelning avfall på Barsebäck och berättar mer....
Läs mer
2020
17
December
2020
| 08:23 Europe/Amsterdam
Genom analys av armeringsjärnen i betongväggarna som utgör reaktorinneslutningen får man ny kunskap i kärnkraftverkens åldrande. Forskningen tros få stor betydelse, både i Sverige och internationellt.  ...
Läs mer
24
September
2020
| 09:58 Europe/Amsterdam
Nu har sista kapitlet i Barsebäcks historia påbörjats. 2020 markerar starten på det stora rivningsarbete som kommer pågå under större delen av detta årtionde och lång tids planering och förberedelse går nu över i utförande. ...
Läs mer
10
September
2020
| 13:32 Europe/Amsterdam
Den radiologiska rivningen av Barsebäcksverket har kommit igång på allvar. Rivningens olika moment och avfall från anläggningen kartläggs, redovisas och hanteras i enlighet med gällande lagstiftning. ...
Läs mer
08
Juni
2020
| 15:46 Europe/Amsterdam
Vattenkraften står för ellagringen, och batteriet för den snabba frekvensjusteringen. Tack vare vattenkraften behöver inte batteriet ha så stor lagringskapacitet.
Läs mer
19
Maj
2020
| 17:05 Europe/Amsterdam
Elsystemet i södra Sverige saknar förutsättningar att uppfylla gällande och kommande lagkrav vad gäller driftsäkerhet, riskberedskap och totalförsvar. Det är den bistra analysen i en nyligen publicerad rapport. Konsekvenserna av det stängda kärnkraft...
Läs mer
22
April
2020
| 08:57 Europe/Amsterdam
På Barsebäcksverket pågick en oväntad sidoverksamhet under 1980-talet. På den delen av anläggningen som idag mest består av gräs- och buskage, där vår gamla brandstation ligger, odlades lax, öring och kräftor. ...
Läs mer
Tags
21
Mars
2020
| 06:47 Europe/Amsterdam
Under mitten av nittonhundratalet var det sed att namnge sin generator efter den namnsdag då anläggningen togs i drift. Den 21 mars firar vi Barsebäck2 och alla andra som heter Bengt. ...
Läs mer
Tags
20
Januari
2020
| 13:34 Europe/Amsterdam
Anna Sällberg, miljöingenjör på BKAB, har under en lång tid medverkat i arbetet med processen för att få det nya tillståndet. Och hon är mycket nöjd med domstolens besked. ...
Läs mer
Tags
2019
19
December
2019
| 11:14 Europe/Amsterdam
Boende i närområdet till Barsebäcksverket har fortsatt ett högt förtroende för verksamheten som bedrivs på kärnkraftverket som nu är på väg att monteras ned. Det visar en opinionsundersökning som genomförs vart annat år av Demoskop. ...
Läs mer
Tags
11
November
2019
| 13:58 Europe/Amsterdam
Vårt mål är att genomföra en effektiv och ansvarsfull nedmontering och rivning, att arbetet ska vara säkert och miljöriktigt, och påverka omgivning och närboende så lite som möjligt. ...
Läs mer
Tags
19
Augusti
2019
| 12:28 Europe/Amsterdam
Intresset för att besöka Barsebäcks kärnkraftverk har varit överväldigande denna sommar. Christer Jönsson, mångårig guide och kommunikatör på Barsebäcksverket, reflekterar över sista sommaren. ...
Läs mer
23
Maj
2019
| 13:40 Europe/Amsterdam
Att riva ett kärnkraftverk kräver nya kompetenser och kreativa problemlösare. Barsebäcksverket kommer att bli en helt ny arbetsplats nästa år. Nya arbetsuppgifter, nya utmaningar och nya människor på anläggningen. ...
Läs mer
Tags
16
Maj
2019
| 13:39 Europe/Amsterdam
Åsa Carlson, VD för Barsebäck Kraft AB, reflekterar över de förändringar i personalstyrkan som krävs när nedmonteringen och rivningen av Barsebäcksverket påbörjas på allvar nästa år. ...
Läs mer
Tags