Artiklar märkta med 'elektrifiering' | Uniper Sverige

Uniper Sverige - Arkiv (elektrifiering)

2022
10
Maj
2022
| 09:19 Europe/Amsterdam
Vi på Uniper vill bidra till en allsidig diskussion av energipolitiken och bidra till en minskad polarisering i energipolitiken inför valet 2022.
Läs mer
20
April
2022
| 15:25 Europe/Amsterdam
Hur står det egentligen till med det svenska elsystemet? Niclas Damsgaard, chefsstrateg på Svenska kraftnät, berättar om utmaningarna och möjligheterna som Sverige står inför.
Läs mer
08
Mars
2022
| 07:09 Europe/Amsterdam
Möt några av personerna bakom Unipers affärsutveckling och läs om deras tankar om arbetet, visionen och behovet av att bli fler.
Läs mer
28
Januari
2022
| 08:35 Europe/Amsterdam
Johan Svenningsson om energiåret som gått, och hur 2022 blir ett avgörande år för vårt framtida elsystem.
Läs mer
2021
24
November
2021
| 13:26 Europe/Amsterdam
Pär Olsson, professor i fysik med inriktning mot kärntekniska material vid KTH, berättar om varför kritiken att det tar för lång tid att bygga kärnkraft är både felaktig och kortsiktig. ...
Läs mer
14
Juni
2021
| 14:03 Europe/Amsterdam
Uniper är idag en av Europas ledande aktörer inom vätgas och vi arbetar även med flera innovativa vätgasprojekt i Sverige. 
Läs mer
04
Juni
2021
| 13:06 Europe/Amsterdam
Ett modernt och leveranssäkert elsystem är en förutsättning för att Sverige ska kunna bli fossilfritt och samtidigt behålla vår konkurrenskraft och välfärd. Då krävs innovativa lösningar.  ...
Läs mer
24
Mars
2021
| 11:33 Europe/Amsterdam
För att skapa en fossilfri framtid kommer det att krävas en kraftigt ökad tillgång på ren el. På Uniper undersöker vi hur kärnkraften kan fortsätta att vara en viktig del i framtidens energisystem. ...
Läs mer
07
Januari
2021
| 10:44 Europe/Amsterdam
Ska vi klara av omställningen till ett fossilfritt energisystem så krävs det ny teknik för att lösa ganska svåra problem i elsystemet. Med den nya batterilösningen kan vi på ett konkret sätt bidra till den omställningen. ...
Läs mer
2020
09
September
2020
| 10:02 Europe/Amsterdam
I sommar har det svenska elsystemet utsatts för stora påfrestningar. Istället för att besluta om stödpaket för havsbaserad vindkraft, bör regeringen fokusera på åtgärder som återskapar ett elsystem i balans.  ...
Läs mer
08
Juni
2020
| 15:46 Europe/Amsterdam
Vattenkraften står för ellagringen, och batteriet för den snabba frekvensjusteringen. Tack vare vattenkraften behöver inte batteriet ha så stor lagringskapacitet.
Läs mer
2019
12
December
2019
| 14:29 Europe/Amsterdam
Utgångspunkten måste vara att alla fossilfria energislag och tekniker behövs och samverkar för att kunna leva upp till både klimatmål och en hög leveranssäkerhet, säger Johan Svenningsson. ...
Läs mer