Artiklar märkta med 'reservkraft' | Uniper Sverige

Uniper Sverige - Arkiv (reservkraft)

2022
04
November
2022
| 10:14 Europe/Amsterdam
Rania arbetar för att trygga Sveriges elförsörjning. Störningsreserven ser till att upprätthålla balansen i Sveriges elsystem, när det behövs som mest. 
Läs mer
19
Augusti
2022
| 07:14 Europe/Amsterdam
I takt med minskade marginaler i det svenska elsystemet, körs Karlshamnsverket allt oftare även under sommaren genom kommersiella bud på den nordiska elbörsen Nord Pool.
Läs mer
2021
27
September
2021
| 11:32 Europe/Amsterdam
Kraftverkschefen Henrik Svensson reder ut begreppen kring den uppmärksammade driften av Karlshamnsverket i september.
Läs mer
2020
11
November
2020
| 16:18 Europe/Amsterdam
Pandemin har ställt till det på många håll, inte minst för studenter som skriver sitt examensarbete. För Uniper har det inneburit att hitta helt nya och obeprövade former för handledning. ...
Läs mer
19
Maj
2020
| 17:05 Europe/Amsterdam
Elsystemet i södra Sverige saknar förutsättningar att uppfylla gällande och kommande lagkrav vad gäller driftsäkerhet, riskberedskap och totalförsvar. Det är den bistra analysen i en nyligen publicerad rapport. Konsekvenserna av det stängda kärnkraft...
Läs mer