22
Oktober
2019
|
15:29
Europe/Amsterdam

Åsa säkrar kvaliteten på kärnkraftverket

Uthållighet och målmedvetenhet kombinerat med en stor dos nyfikenhet och humor. Det är Åsa Bergfors recept för ett gott resultat.

Åsa Bergfors är kvalitetschef på OKG med ansvar för ledningssystem, verksamhetsplanering, risk- och avvikelsehantering samt företagets förbättringsarbete. Dessutom brinner hon för friskvård i alla former, inte bara för kollegorna på OKG, utan engagerar sig för att alla Oskarshamnare ska ut och röra sig.


Du har en gedigen karriär inom en rad av kärnkraftsindustrins olika verksamhetsområden. Vill du beskriva din väg till OKG och Uniper?

– Jag läste Kemiteknik i Lund och blev färdig civilingenjör 1992. Via en kontakt på kemilabbet vid O1 och O2 fick jag erbjudande om jobb på OKG. Här utförde jag kemianalyser, vilket är ett jättebra sätt att lära sig driftverksamheten från grunden. Sedan öppnade sig en möjliget att åka till USA som ”Liaison Engineer” (kontaktingenjör), för INPO (Institute of Nuclear Power Operations) med placering i Atlanta, berättar Åsa.

Kärnkraftsbranschen – en hel värld av möjligheter

– Året i USA öppnade min värld för ett bredare arbetsfält. I jobbet ingick att besöka kärnkraftverk och även att delta under flera av WANOs* granskningar. Jag fick upp ögonen för vilken bred palett kärnkraftsindustrin kan erbjuda. Det var oerhört utvecklande, jag breddade min erfarenhet och fick ett stort kontaktnät, men inte minst var det en kulturell upplevelse. INPO är en amerikansk organisation med Liaison Engineers från flera andra länder som Frankrike, Spanien, México och Japan. Vid den tiden var dessutom alla Liaison Engineers män.

– Att vara den enda kvinnan i en traditionellt manlig värld, var dock aldrig något problem, jag blev väl mottagen och kom snabbt in i både arbete och det sociala livet utanför, säger Åsa och berättar en rolig kuriosa:

– Det fanns en väl inarbetad tradition att fruarna till männen på INPOs internationella avdelning (där jobbade också bara män) tillsammans med fruarna till Liaison Engineers arrangerade regelbundna ”coffee parties”. Något som fungerat bra tills vi kom… Jag minns att en högre chef på INPO klev in på mitt kontor, harklade sig besvärat och förklarade att de inte visste hur de skulle göra nu. Skulle de bjuda mig? Jag som var fullt upptagen med jobb! Jag svarade att de självklart skulle bjuda min man! Hemma bestämde vi att han, trots viss oro, skulle gå dit en gång av artighet och sedan göra som han ville. I efterhand vet vi att han deltog med glädje under alla följande ”coffee parties”; vår svenska bredaxlade man blev omåttligt populär med vår då halvårsgamla dotter på armen!

*WANO är en världsomspännande kärnkraftsorganisation med 231 medlemmar och omfattar cirka 440 kärnkraftsreaktorer. Organisationen verkar för ökad kunskap och erfarenhetsåterföring inom drift, underhåll, strålskydd och säkerhetskultur.

Driften på O1 – en yrkestid med positiva minnen

– Kort efter att jag kommit hem, blev jag erbjuden jobbet som driftchef på O1 (Oskarshamn 1, Sveriges första kommersiella reaktor) vilket var intressant på mer än ett sätt. För det första var jag inte driftare från början, vilket var nytt. Och så är jag kvinna. Kollegor varnade mig för ett tufft första chefsjobb. Men jag var modig och ambitiös, så jag samlade in goda råd från flera håll och etablerade snabbt en bra relation med mina nya kollegor; till exempel gick jag varje dag till kontrollrummet för en pratstund om läget, berättar Åsa och ser tillbaka på denna yrkestid med många positiva minnen. Det var ett bra arbetsklimat och vi hade väldigt roligt.

Ständiga förbättringar lyfter verksamheten till nya nivåer

Idag är Åsa kvalitetschef på Safety and Quality Development. Teamet består av 12 personer, men då uppdragen är företagsövergripande, jobbar teamet i nätverk och samarbetar med kollegor från flera olika avdelningar.

Kvalitetstänket på ett kärnkraftverk genomsyrar hela verksamheten. Det tydligaste är företagets ledningssystem. Det måste finnas tydliga rutiner för att hantera krav på verksamheten, mäta och följa upp resultat, hantera avvikelser, lära av erfarenheter och ta fram förbättringsförslag.

– Vi har satt höga mål för att alla ska rapportera avvikelser, erfarenheter och förslag. Det är utomordentligt viktigt för att driva utvecklingen till nya nivåer, säger Åsa och understryker utmaningen i att skapa engagemang för att jobba tvärfunktionellt i en stor organisation. Ständiga förbättringar handlar till stor del om att lyfta fram kunskap, erfarenhet och potentialen hos alla medarbetare.

Vad är det bästa med att jobba på OKG?

– Att det finns så många utvecklingsmöjligheter. Jag tycker om utmaningar och att lära mig nya saker; i en stor organisation som OKG finns det utrymme för många olika kvalificerade uppgifter. Under mina 27 år har jag haft skiftande befattningar inom flera olika områden, förutom driften har jag varit chef för projektverksamheten, kemiverksamheten, och för hantering av förutsättningar och tillstånd inom avvecklingen av reaktorerna O1 och O2, säger Åsa och betonar vikten av att ständigt utvecklas.

– Vi arbetar för en företagskultur som ger medarbetare kraft och möjligheter att växa till sin fulla potential och få ta stort eget ansvar. Våra grundläggande värderingar är tydliga. En kärnteknisk verksamhet är av nödvändighet väldigt instruktionsstyrd, därför blir gemensamma förhållningssätt särskilt betydelsefulla, som samarbete, transparens och inkludering, menar Åsa.

Du har blivit nominerad till Årets kraftkvinna. Hur tycker du vi kan inspirera kvinnor att söka sig till energibranschen?

– Vi måste profilera vår verksamhet som så samhällsviktig, spännande och dynamisk som den faktiskt är. Vi behöver också lyfta fram kvinnliga förebilder i vardagen, så att unga kvinnor ser att kan hon, så kan jag, menar Åsa och pekar på att det alltid funnits kvinnor i skiftlagen, och att OKG lyckats väl i arbetet med att få fler kvinnliga chefer i ledningsgrupperna. 

– Dock får vi aldrig slå oss till ro, utan arbetet måste hela tiden fortsätta. Jag blir väldigt glad över att Uniper globalt lyft mångfald och inkludering till ett prioriterat område.


Vad inspirerar dig, var hämtar du din kraft och energi?

– Möten med människor och olika former av träning, som att vara ute i naturen och cykla i terräng. Det är en bra kombination som blivit min passion i och med mountainbikeorienteringen. Jag är orienterare i grunden, men har under senare år cyklat en hel del. I mountainbikeorientering är egentligen orienteringen väldigt enkel, men utmaningen ligger i att göra rätt vägval, kunna läsa karta och cykla rätt samtidigt som man håller ett högt tempo, förklarar Åsa.

Och det är Åsa bokstavligt talat en mästare på. Hon har dubbla SM-guld 2014 och ett SM-brons 2016 i mountainbikeorientering. Förra året fick hon även hedersutmärkelsen ”Årets granne” på Oskarsgalan i Oskarshamn med SOK Viljan och ”Hitta ut” – ett koncept som främjar möten och rörelse.

 

– Jag brinner för friskvård och motion och jag ville lyfta fram vår sport för att få ut fler människor i skog och mark, berättar Åsa. Konceptet tog sin form hemma vid köksbordet och blev till slut en succé då vi fick tusentals oskarshamnare att bege sig ut i kommunens fina omgivningar och därigenom möjligheter för spontana möten.

– Det jag har lärt mig är att något som till en början kan verka svårt, är fullt genomförbart, om man är uthållig och bryter ner uppgifterna i mindre och hanterbara delar. Och jag är övertygad om att vi alla både mår och presterar bättre med en mer hälsosam livsstil. Min drivkraft är att åstadkomma resultat, samtidigt som det är det otroligt viktigt att kunna skratta och ha roligt på jobbet, då kommer också framgångarna, avslutar Åsa.
 

Länktips

Trainee-program: nuclearheroes

Kraftkvinnorna

SOK Viljan

Om kemi på kärnkraftverk

Kemiverksamheten på ett kärnkraftverk arbetar dels med att operativt serva driften med analyser för att kärnkraftverket ska kunna köras på bästa sätt, t ex när filter ska backspolas eller när vi behöver åtgärda något som inte fungerar som det ska i processen (ex bränsleskada eller kondensorläcka). För att göra detta tar vi prov på vatten och gas i våra processystem. I driftlaboratoriet analyseras både radionuklider och låga halter av kemiska föroreningar i vattnet.

Långsiktigt behöver verksamheten arbeta för att kemin i våra system hålls på sådant sätt att våra konstruktionsmaterial håller under lång tid. Kemin måste också optimeras för att undvika att aktivitet byggs upp i våra anläggningar (med förhöjda revisionsdoser som följd) och för att minimera våra utsläpp.

Inom kemiområdet ligger också omgivningskontroll, där vi tar prov på mossa, fisk, äpplen m m enligt ett fastställt provprogram för att ha kontroll över vår påverkan på omgivningen.