Barsebäck,
03
December
2021
|
12:23
Europe/Amsterdam

Att montera ned en 530 ton tung vattenkokare

Reaktortanken på Barsebäck 1 är 20 meter hög och över fem meter i diameter. Eller rättare sagt: var. För snart ligger den nedpackad i ett mellanlager i väntan på slutförvaring. Men vi tar det i rätt ordning.

I maj 1975 levererade Barsebäck 1 för första gången el till det svenska elnätet. Fram till och med sista november 1999, då produktionen stängdes ner till följd av ett politiskt beslut, producerade Barsebäck 1 ungefär 94 TWh. Som jämförelse användes totalt ungefär 134 TWh el i Sverige under 2020.

En ring i taget 

Reaktorn har redan tidigare tömts på sitt bränsle, själva kärnreaktorn och annat innehåll. Kvar stod den tomma tanken – en 20 meter hög cylinder med väggar av 13 cm tjockt stål. Med hjälp av gas-skärning har reaktortanken delats upp i ringar. Vi har börjat uppifrån och sedan arbetat oss nedåt, en ring i taget. Varje ny ring som har skurits loss, har därefter lyfts bort till en robotstation där ringsegmenten, som är 5,5 meter i diameter, delats upp i mindre bitar av en skärrobot. 

Efter att varje bit har kontrollerats noga och märkts upp har bitarna paketerats i ett 70-tal tvåmeters metallådor för att sedan förvaras i ett av de mellanlager som vi byggt på Barsebäck. Där kommer de att ligga i tryggt förvar fram till dess att de kan transporteras vidare till slutförvaret inom ramen för det svenska systemet för hantering av radioaktivt avfall.

Den 27 oktober 2021 uppnådde vi en milstolpe då den allra sista delen av reaktortanken på Barsebäck 1 kunde lyftas bort, efter att först ha lösgjorts från underlaget och separerats från de fyra stora röranslutningar som fanns i bottendelen.

– Arbetslaget som har jobbat med att montera ned reaktortanken har bestått av medarbetare från Barsebäcksverket och Uniper tillsammans med både svenska och utländska entreprenörer. Det har varit ett tekniskt utmanande arbete och naturligtvis har covid-19-pandemin påverkat genom ytterligare krav på ett smittsäkert genomförande, beskriver Magnus Kaspersson, projektledare för nedmontering av reaktortankarna på BKAB.

– Det har varit många utmaningar, exempelvis med viss metodutveckling, då det är första gången man gör ett sådant här arbete. Särskilt vill jag framhålla hur bra samarbetet på plats har varit. Det har gått riktigt bra! 

En del av ett större program

Nu flyttar utrustning och teamet gradvis över till Barsebäck 2 för att påbörja arbetet med reaktortanken där under 2022. Fyra av Unipers reaktorer är för närvarande under nedmontering och rivning: Barsebäck 1 och 2, och Oskarshamn 1 och 2.

Nedmonteringen drivs i ett koordinerat program där arbetena på de olika reaktorerna genomförs sekventiellt med viss förskjutning för att löpande kunna dra nytta av gjorda erfarenheter, vidareutveckla nedmonteringsmetoderna och effektivisera de kommande insatserna när samma arbete ska göras vid nästa reaktor.

Sedan 1 oktober 2021 genomförs de tekniska nedmonteringsarbetena av ett samarbete mellan Fortum och Uniper, med Barsebäck Kraft AB och OKG AB som uppdragsgivare. Samarbetet mellan Fortum och Uniper erbjuder också tjänster inom nedmontering och rivning av kärnkraft till externa kunder utifrån sina samlade kompetenser, resurser och decennier av erfarenhet inom kärnkraftsområdet.

Fakta om reaktortanken

Reaktortanken är 20 m hög och 5,5 m i diameter. Väggarna är i genomsnitt 13 cm tjocka och den är gjord i rostfritt stål och kolstål. Reaktortanken väger 530 ton.

Läs mer om reaktortanken och våra tidigare processystem