17
Juni
2020
|
10:24
Europe/Amsterdam

En excellent arbetsplats

Hälsa, klimat och mångfald − nyckelord för en attraktiv arbetsgivare

 

För andra året i rad har Uniper fått utmärkelsen ”Excellent arbetsgivare” av Nyckeltalsinstitutet, vilket betyder att Uniper tillhör de 10 procent bästa arbetsgivarna i Sverige enligt deras kartläggning. Nyckeltalsinstitutets årliga mätning visar också att el- och energibranschen toppar listan som mest attraktiva och jämställda inom samhällsbyggnadssektorn.

Vi tar hand om varandra

Sara Jönsson är HSSE-chef för Unipers vattenkraftsverksamhet. Med ansvar för miljö, arbetsmiljö, säkerhet och hållbarhet; har hon inblick i vad goda arbetsvillkor betyder på riktigt.

– Vi är duktiga på att skapa jämställda och trygga arbetsförhållanden, vi har få långtidssjukskrivningar, inte ens nu i coronakrisen har sjukfrånvaron ökat nämnvärt, säger Sara och utvecklar:

– Jag tror det beror på att vi tar hand om varandra, vi har ett öppet samtalsklimat. Ingen fråga är för dum eller enkel, utan vi stoppar osäkert arbete, vi lär oss av incidenter och försöker minimera risken att det ska hända igen. Det är just det engagemanget som bidrar till en så fin arbetsmiljö.

Sara har varit förändringsledare i Qraftsamling, Energiföretagens förändringsprogram för en mer jämställd och inkluderande bransch. Och hon ser en markant attitydförändring till en mer inkluderande arbetsplats över tid:

– Vi tillsatte tidigt en likabehandlingsgrupp med rekryteringen som grundbult vilket har gett resultat. Vattenkraften domineras inte längre av en homogen grupp män i rutig skjorta och jeans. När jag besöker våra kraftverk idag, möter jag kollegor i alla åldrar, tjejer och killar med olika ursprung och erfarenheter, berättar Sara.

Uniper jobbar efter en handlingsplan för inkludering, mångfald och likabehandling som fokuserar på tre nivåer: ledarskapet, medarbetarna och processerna.

– Genom utbildningsinsatser och specifika arbetsgrupper har vi satt ljuset på invanda beteendemönster och omedvetna fördomar, vi diskuterar vilka beteenden och vilka ordval vi tillåter och om vikten att säga ifrån när någon behandlas nedvärderande. Vi är och ska också tillåtas att vara olika, betonar Sara.

Fina förmåner och Sveriges bästa pensionsavtal

Med goda arbetsvillkor och en tolerant arbetsmiljö trivs medarbetare och stannar. Att Unipers pensionsavtal är bland de bästa i Sverige, har betydelse. Ett generöst föräldraledighetstillägg är värdefullt för att småbarnsföräldrar ska ha möjlighet att satsa på sina karriärer. 89 timmar extra utöver ordinarie semesterdagar, underlättar också livspusslet.

Saras personliga favorit bland Unipers förmåner är friskvårdsbidraget.

–  Ja, det finns uppsjö av aktiviteter och val för en hälsosam livsstil. Det är bra att vi ser hälsa som en resurs och tillgång för företaget. Jag har valt gymkort, berättar Sara och betonar att vissa förmåner är lätta att ta för givna, som att samtliga anställda omfattas av ett gediget incitamentsprogram. Ett välkommet bidrag nu till semesterkassan.

En attraktivare arbetsgivare för framtiden

– Jag vill verkligen rekommendera energibranschen som en värld full av möjligheter att utvecklas i och att göra skillnad. Mitt arbetsfält sträcker sig från kontoret i Malmö till kraftverk i Lycksele och vidare i en internationell sfär. Extra plus är att jag får jobba med det som ligger mig varmt om hjärtat som hälsa, klimat och mångfald, säger Sara.

Energibranschen står inför en stor utmaning med omställningen till fossilfritt 2045. Uniper stödjer utvecklingen av ett hållbart samhälle med målet att bli koldioxidneutralt till 2035. För att lyckas krävs tillgång till både mer, men också ny kompetens, och inte minst mod och förändringskraft. Det finns en stor kompetensresurs bland nyanlända akademiker. Med bra yrkesvägledning tillsammans med en hållbar och flexibel arbetsmiljö, kan branschen bli utomordentligt excellent.

Jobba hos oss

 

Attraktiv Arbetsgivarindex AVI®

Nyckeltalsinstitutets kartläggning syftar till att undersöka vilka arbetsgivare som erbjuder de mest attraktiva, jämställda och hälsofrämjande arbetsvillkoren i Sverige.

Attraktiv Arbetsgivarindex AVI® baseras på insamlad statistik från 2019 och index som är genererade från drygt 600 000 medarbetares faktiska arbetsvillkor, från cirka 350 företag och organisationer. Undersökningen grundar sig på följande nio nyckeltal som vägs ihop och värderas:

 • Tillsvidareanställning – Andel tillsvidareanställda
 • Medianlön
 • Lika karriärmöjligheter – lika möjlighet att bli chef*
 • Kompetensutveckling – individens utveckling
 • Övertid
 • Korttidssjukfrånvaro – t o m dag 14
 • Personalansvar – Antal anställda per chef
 • Långtidssjukfrånvaro – fr o m dag 15
 • Avgångar – Andel anställda som slutat
   

Läs mer om Excellenta arbetsgivare: Nyckeltalsinstitutet