Malmö,
10
Maj
2022
|
09:19
Europe/Amsterdam

Energivalet 2022

I höst går svenskarna till valurnorna. Många frågor står som alltid på agendan. Vi på Uniper vill bidra till en allsidig belysning av energipolitiken inför valet, och har därför tagit initiativ till en filmad intervjuserie med Riksdagens energipolitiska talespersoner. Samtliga partier är tillfrågade, och samtliga partier har tackat ja till att medverka.

Vilka energifrågor är det då som vi från vårt perspektiv tycker är extra viktiga att lyfta fram?
 

För det första tror vi att svensk politik behöver vara överens om framtidens elbehov

De flesta prognoser pekar på en efterfrågan på el i storleksordningen 300 TWh om året framåt 2045. Det i sin tur innebär att vi behöver 250 nya TWh, eftersom äldre kraftverk antingen måste ersättas helt, eller drifttidsförlängas framåt 2045.

För det andra behöver industri och transporter ställa om från fossila råvaror och fossil energi. För att det ska ske behöver det finnas en robust framtidstro och stabila regelverk. Vilken roll kan politiken spela för att se till att industrin vågar investera i framtidens lösningar? Och hur kan fossilfria transporter bli konkurrenskraftiga?

För det tredje ser vi ett behov av att elmarknaden reformeras så att de kraftslag som bidrar med viktiga systemtjänster får ersättning för det.

 

Jag ser fram emot att få ta del av riksdagspartiernas syn på dessa och en rad andra frågor. Sverige behöver en riktig rivstart om vi ska kunna nå klimatmålen med ökad svensk konkurrenskraft. Rätt hanterat kan den svenska industrin få en kraftfull nytändning och fortsatt bidra till svensk välfärd.

Johan Svenningsson,
VD Uniper Sverige