Barseböck,
19
December
2019
|
11:14
Europe/Amsterdam

Fortsatt högt förtroende för Barsebäcksverket

Boende i närområdet till Barsebäcksverket har fortsatt ett högt förtroende för verksamheten som bedrivs på kärnkraftverket som nu är på väg att monteras ned. Det visar en opinionsundersökning som genomförs vart annat år av Demoskop.

Stabilt förtroende för Barsebäcksverket i Skåne

Ända sedan 1996 har närboende och skåningar på lite större avstånd, tillfrågats vad de anser om verksamheten på kärnkraftverket i Barsebäck. Totalt är det 800 telefonintervjuer som genomförs – 350 intervjuer med grannar till kraftverket, och 450 intervjuer med befolkning som bor i Skåne men en bit längre bort.

- Resultaten är spännande för oss, och de ger oss tydliga signaler om vilka områden som vi behöver förbättra kommunikationen runt. Generellt kan konstateras att det är mycket små förändringar i de flesta undersökta områden jämfört med undersökningen 2017, säger Maria Taranger, kommunikationsansvarig på Barsebäck Kraft AB.

Barsebäcksverket stängdes 2005, och fortfarande är det en majoritet som tycker att det var ett dåligt beslut – 59 procent i närområdet och 51 procent i övriga Skåne.

Såväl i närområdet som i övriga Skåne är det ett fortsatt högt förtroende den verksamhet som bedrivs på anläggningen. 80 procent i närområdet och 79 procent i övriga Skåne, anger att de har mycket eller ganska stort förtroende.

- Det är mycket glädjande att vi det fortsatt finns ett högt förtroende för vår verksamhet. Vi har satsat mycket på information på webben, besöksverksamhet och konsekvent haft en öppenhet gentemot massmedias bevakning, förklarar Maria Taranger.

Vad händer härnäst med Barsebäcksverket?

När det gäller kännedomen om vad som kommer att hända med Barsebäcksverket under de närmaste åren, har 51 procent av grannarna kunskap medan 33 procent av skåningarna längre från anläggningen vet vad som ska hända.

- Det visar att vi behöver fortsätta informera om vad som händer. Det här handlar om ett av de större industriprojekten någonsin i Sverige, där rivningen av Barsebäcksverket dessutom ska samordnas med Svensk Kärnbränslehanterings projekt för avfallshanteringen och med motsvarande projekt på övriga kärntekniska anläggningar, förklarar Maria Taranger.

Markens framtida användning är också en fråga som framför allt Kävlinge kommun har väckt vid ett antal tillfällen, men där det ännu inte finns några definitiva beslut.

- Markens framtida användning får vi återkomma till. Det finns många förslag, och kanske det som väger tyngst är att Energimyndigheten förklarat området som riksintresse för ny elproduktion. Det är logiskt eftersom det råder brist på elproduktion i södra Sverige, säger Maria Taranger.

- Nu ska vi först riva ett kärnkraftverk, vi ska göra det på ett säkert och ansvarsfullt sätt för både medarbetare och samhälle, och vi har fullt fokus på det.