Barsebäck,
21
Mars
2020
|
06:47
Europe/Amsterdam

Grattis Bengt – idag har Barsebäck 2 namnsdag

När man byggde kraftverk under mitten av nittonhundratalet och framåt var det sed att namnge sin generator efter den namnsdag då anläggningen togs i drift. Den 21 mars 1977 invigdes Barsebäck 2 och fick därmed namnet Bengt. Idag firar vi alla som heter Bengt samtidigt som vi tänker tillbaka på vårt kärnkraftverks historia.

Maria Taranger, kommunikationsansvarig på Barsebäck ser tillbaka och ger en historisk överblick:

Att stänga Barsebäck var ett politiskt beslut

Stängningen av Barsebäcksverket var ett politiskt beslut efter en uppgörelse om energipolitiken mellan Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Centerpartiet 1998. Barsebäck 1 stängdes den trettionde november 1999 och Barsebäck 2 den trettioförsta maj 2005. Sedan dess har vi förberett oss för rivning samtidigt som vi har varit till nytta för kärnkraftsbranschen i Sverige, bland annat genom att sälja delar till andra kärnkraftverk. Vi har utbildat kärnkraftspersonal samt haft en omfattande besöksverksamhet där allmänheten fått möjlighet att komma in i vår anläggning och se insidan av vår stora elfabrik.

Barsebäck - symbol för kärnkraftsmotståndet

Barsebäck har under många år varit i blickfånget och fått representera kärnkraften i Sverige och motståndet mot detta kraftslag var länge fokuserat hit. Vi har haft stora demonstrationståg utanför vår arbetsplats och vi är också vana vid att bli ifrågasatta i media, inte bara i Sverige utan också i våra grannländer. Särskilt hårt var motståndet från den danska sidan. Så Barsebäcksverket har inte bara varit en effektiv och fossilfri anläggning som producerat viktig el i 30 år, vi är också en del av det moderna Sveriges politiska historia.

Barsebäcksverket är en del av Sveriges kulturarv

När vi nu påbörjar den storskaliga nedmonteringen av allt radioaktiv material i vår anläggning är det viktigt att vi också förvaltar vår historia som en del av samhället, av Skåne och Sverige. I ett samarbete med bland annat Malmö museer, Länsmuseet och Kulturen i Lund pågår planering och insamling av olika slags material. Allt från fotografering av miljöer som kommer att försvinna inom kort, till att ta hand om berättelser från människor som arbetat här, bor i närheten eller kanske protesterat mot kärnkraften.

Hur allmänheten ska få ta del av arbetet får vi anledning att återkomma till längre fram. Vi vill dela med oss och vi vill att så många som möjligt ska kunna få ta del av vår fantastiskt spännande arbetsplats!

Om Barsebäck Kraft

Barsebäcksverket är ett nedlagt kärnkraftverk som ligger vid Öresund norr om Malmö. Anläggningen är stängd efter ett politiskt beslut i slutet på 1990-talet, och ägs av Uniper som också ansvarar för nedmontering och rivning.

Kärnkraftverket hade två reaktorer. Först stängdes Barsebäck 1 1999 och sedan stängdes Barsebäck 2 2005. Barsebäcksverket håller nu på att monteras ned och rivas. Det använda kärnbränslet är bortforslat sedan länge, och nu är snart reaktortankarna tömda på sina interndelar. Det använda kärnbränslet och allt radioaktivt avfall ska transporteras till Svensk Kärnbränslehanterings slutförvarsanläggningar när dessa står klara.