Malmö,
04
Juni
2021
|
13:06
Europe/Amsterdam

Innovation är nyckeln till klimatomställning

– och konkurrenskraft

Mänsklighetens utveckling drivs framåt av en lång kedja av innovationer. Det vi idag tar för givet är resultatet av många generationers nytänkande och hårda arbete. Sverige har en stolt tradition av innovationskraft, där skarpa ingenjörer och forskare har bidragit till utvecklingen av svensk konkurrenskraft och i förlängningen till en stark välfärd.

Elens roll som möjliggörare för innovationer har alltid varit betydande. Genom att låta elen driva maskiner som kunde utföra tunga och monotona uppgifter kunde människors tid istället frigöras för mer produktiva och kreativa sysselsättningar. Den snabba elektrifieringen av Sverige gjorde också att vi tidigt kunde frigöra oss från det stora beroendet av fossila bränslen och att vi har ett av världens renaste elsystem.

Teknikutvecklingen har inte stannat av, och det möjligas gräns flyttas hela tiden framåt i takt med att nya innovationer ser dagens ljus. Samtidigt uppstår nya problem som samhället och mänskligheten i stort måste hantera, vilket i sin tur också kräver nya lösningar. 

Idag är klimathotet en av de största utmaningarna mänskligheten står inför. Till år 2045 ska Sverige vara koldioxidneutralt. Om vi ska lyckas nå det målet krävs stora kliv i utvecklingen – att fortsätta som hittills kommer inte att räcka. Vi behöver innovationer - både i teknik, beteende och politik.

Trots allt är det positivt att se att det i Sverige finns så många spännande initiativ som alla försöker använda kraften i innovationen för att bidra till den svenska klimatomställningen. Och på köpet skapa nya affärsmöjligheter som gör att Sverige fortsätter att stå stark i den globala konkurrensen.

Vi på Uniper tror starkt på innovationens kraft. Genom flera projekt och satsningar bidrar vi till att utveckla nya lösningar som kan användas för att öka industrins omställningsförmåga och konkurrenskraft.

  • En av dessa satsningar är Project Air som är ett samarbetsprojekt mellan kemiföretaget Perstorp, Uniper, Fortum och Nature Energy. Perstorp ska bygga en metanolanläggning i Stenungsund. Uniper bidrar med att leverera vätgas från en ny elektrolysör med en kapacitet på 25 MW, som därmed blir en av de största elektrolysörerna i Europa. När anläggningen är färdigställd kan den bidra till att sänka koldioxidutsläppen med en halv miljon ton om året.
     
  • Uniper är också näst största ägare i Liquid Wind som är ledande i utvecklingen av elektrobränslen baserade på vätgas med inriktning mot fartygstransporter. Företagets första anläggning håller nu på att byggas i Örnsköldsvik och planeras stå klar 2023/24.
     
  • Uniper har installerat batterier vid Edsele vattenkraftverk i Ångermanland och Lövöns kraftverk i Jämtland. När det blir obalans i elsystemet går batterierna omedelbart in och stöttar upp. På det sättet kan elsystemet behålla ett stabilt drifttillstånd. Vid lite längre störningar kommer vattenkraftverken att ta över och stå för det större energiutbytet.
     
  • Uniper har lämnat in en ansökan till Energimyndigheten på 125 miljoner kronor för att uppföra en forskningsanläggning för testning av material och komponenter i en ny typ av liten avancerad reaktor som använder bly som kylmedel, en så kallad SMR. Målet med satsningen är att Uniper ska kunna kommersialisera en sådan reaktor till mitten 2030-talet. 

Detta är några exempel på Unipers satsningar på innovation och utveckling där klimatomställning och konkurrenskraft går hand i hand.