Malmö,
10
November
2022
|
14:54
Europe/Amsterdam

Klargörande om ny kärnkraft för Uniper Sverige

Uniper har i Sverige kommunicerat en framtidsvision för kärnkraftverket Barsebäck om en Clean Energy Park där olika former av fossilfri energi ska produceras i samarbete med flera olika partners och investerare. Denna vision speglar den svenska energipolitiken, där kärnkraft spelar en relevant roll för en fossilfri energiproduktion. 

Uniper har däremot aldrig kommunicerat en konkret tidsram för något investeringsbeslut vad gäller det koncept som visionen handlar om – det talas snarare om slutet på detta decennium. När visionen presenterades tolkades det felaktigt att Uniper hade för avsikt att bygga ny kärnkraft vid Barsebäcksverket. Det finns inga sådana planer eller beslut. 

Uniper är en pålitlig operatör av sina kärnkraftverk i Sverige och gör allt för att garantera en säker drift. För detta ändamål görs naturligtvis alla relevanta underhålls- och serviceinvesteringar. Men det står också klart att Uniper inte har några planer på att bygga nya kärnkraftverk i Sverige. 

Vi är en pålitlig aktör till svensk energipolitik där vi alltid är tillgängliga med vår expertis. I det sammanhanget avser Uniper att bygga en icke-nukleär testanläggning i Oskarshamn med byggstart nästa år. Det handlar om en eldriven forskningsanläggning, inte en nukleär. Projektet genomförs i samarbete med Blykalla och Kungliga Tekniska Högskolan (KTH). Testanläggningen är delfinansierad bland annat genom forskningsanslag från Energimyndigheten. 
./.