Barsebäck,
20
Januari
2020
|
13:34
Europe/Amsterdam

Klartecken att riva Barsebäcksverket

Åtta år kommer det att ta att genomföra den radiologiska rivningen av Barsebäcksverket. Och redan i år kommer nedmonteringen att kunna påbörjas. Det står klart sedan Mark- och Miljödomstolen godkänt ansökan om att gå vidare med nedmontering och rivning. Någon överklagan har heller inte inkommit till domstolen, då tidsfristen gick ut den 10 januari.

Strax före jul fick Barsebäck Kraft AB (BKAB) tillstånd från Mark- och Miljödomstolen (MMD) att montera ned och riva kärnkraftverket. Inga överklaganden har lämnats in till domstolen, vilket innebär att den radiologiska rivningen kan börja redan i år.

Vi är nöjda med domstolens beslut

Anna Sällberg, miljöingenjör på BKAB, har under en lång tid medverkat i arbetet med processen för att få det nya tillståndet. Och hon är mycket nöjd med domstolens besked.

– Vår ansökan var väl förberedd och genomarbetad, och självklart är jag mycket glad över det positiva beskedet från MMD. Visst finns det en del förberedande åtgärder för att uppfylla kraven i tillståndet, men det är normalt och det kommer vi att kunna hantera, säger Anna.

Kan du ge exempel på vad det är för förberedande åtgärder som behöver göras?

– Framför allt handlar det om att vi genomför nedmontering och rivning på det sätt som vi sagt i vår ansökan, och att vi följer de villkor som MMD har utfärdat i sitt domslut. För det ändamålet tar vi fram ett nytt kontrollprogram som kan visa att vi följer det tillstånd som utfärdats och gällande miljölagstiftning, förklarar Anna.

– Ett av villkoren är att inget släckvatten når Öresund i händelse av brand i anläggningen. För det krävs någon form av teknisk lösning som vi nu arbetar med att ta fram. Det här är inget specifikt krav för oss, utan många industrianläggningar har motsvarande villkor.

Vad händer närmast?

– Jag räknar med att vi inom kort kommer att inleda dialog med Länsstyrelsen som är vår tillsynsmyndighet, och som kommer att följa vårt arbete i projektet och ser till så att vi följer alla tillstånd och miljölagstiftning.

– Sedan kommer vi även inom kort att påbörja byggnation av Mellanlager 2, som blir det första stora arbetet som kommer att påbörjas i år. I Mellanlager 2 kommer vi tillfälligt att förvara kortlivat lågaktivt avfall, fram till att materialet ska friklassas eller transporteras till slutförvaret på SKB.

När kommer omgivningen att märka av några aktiviteter? När kommer det att synas?

– Från kustsidan så kommer man att kunna se när vi förbereder för och bygger upp Mellanlager 2. Reaktorbyggnaderna kommer inte att rivas förrän den konventionella rivningen som sker när byggnaderna är friklassade, en bit in på 2030-talet.

Ett av domstolens villkor är att det inte får bullra för mycket. Hur ska ni hantera det?

– Under den radiologiska rivningen kommer verksamheten främst att äga rum inomhus, så det är först när vi påbörjar den konventionella rivningen utomhus som ljudbilden kommer att förändras.

Vilken är den största utmaningen under projektet?

– Det är första gången som vi river ett kärnkraftverk i Sverige, så den stora utmaningen har varit att få till en gedigen plan för hur det ska genomföras och som lagt grunden för den ansökan som vi nu fått beviljad. Det har varit en stor laginsats med både interna och externa resurser.

– Nu ska vi leverera och det är en spännande period vi går in i nu med många utmaningar. Jag ser det också som en styrka att vi gör det tillsammans med OKG, som också ska riva sina två äldsta reaktorer. Inte minst för att vi i stort sett har samma förutsättningar och villkor i respektive miljötillstånd, avslutar Anna Sällberg.

 

Fakta om rivningsavfallet

• Merparten av det avfall som uppstår i samband med nedmontering och rivning är konventionellt avfall, cirka 382 000 ton. I dessa siffror inkluderas samtliga byggnader inom verksamhetsområdet.

• Målsättningen är att den största delen av betongen kan användas för återfyllnad av håligheterna i marken.

• Sammantaget uppskattas nedmontering och rivning av Barsebäcksverket ge upphov till cirka 37 000 ton radioaktivt avfall.