09
December
2020
|
15:20
Europe/Amsterdam

OKG håller Corona på armlängds avstånd

Med tanke på hur många personer som krävs för att genomföra en sådan lång och omfattande revisionsavställning och vilka extraordinära omständigheter vi haft i år, så är jag mycket nöjd med vårt utfall.
Charlotte Axelsson Andersson, Servicechef OKG

Smittspridningen av covid-19 har fortfarande ett starkt grepp om världen och utvecklingen för Sverige är oroväckande inför kommande julledighet. På OKG pustar man ut efter årets största arbetsinsats, den årliga revisionen på Sveriges största kärnreaktor Oskarshamn 3 (O3), ett över hundra dagars långt underhållsstopp som i år har varit en extraordinär händelse på många sätt.

Förutom de rutinmässiga uppgifterna som förebyggande underhåll, bränslebyte och provningar; har omfattande arbeten genomförts i turbinanläggningen. Ett nytt säkerhetssystem för oberoende härdkylning har också installerats. Sammantaget med över 1000 medarbetare på anläggningen, samtidigt som pandemin höll samhället i ett stadigt grepp.

Charlotte Axelsson Andersson

Kärnkraft nästan som sjukvård

Charlotte Axelsson Andersson har ansvarat för pandemiplaneringen inför och hanteringen under årets revisionsavställning.

– Ja, det har varit en mycket speciell revisionsavställning. Jag brukar säga att om jag inte jobbat med kärnkraft skulle jag velat jobba inom vården. Det här är nog så nära jag kommer under mitt yrkesverksamma liv. Så här i efterhand känns det ju konstigt, men när pandemin gav sig till känna så trodde jag inte i min vildaste fantasi att den skulle nå Sverige med sådan kraft, och när jag insåg att det här kommer vara långt ifrån över när det är dags för revisionsavställning, så seglade tanken genom huvudet: ”Det här går inte”, berättar Charlotte. Samtidigt insåg jag att det måste gå, vi behöver fortsätta leverera el till samhället, framförallt nu under de kalla månaderna.

Och det gick. OKG har lyckats så väl med det förebyggande pandemiarbetet att de nominerats till Folkhälsomyndigheten som ”Best practise” av Region Kalmar. Och flera företag står på kö för att ta del av arbetssätt och erfarenheter.

Få fall av covid-19 på anläggningen

– Med tanke på hur många personer som krävs för att genomföra en sådan lång och omfattande revisionsavställning och vilka extraordinära omständigheter vi haft i år, så är jag mycket nöjd med vårt utfall. Vi har gjort allt vi kunnat för att undvika smittspridning på anläggningen. Vår utveckling har speglat samhällets; vi fick två fall av covid-19 tidigt under revisionsavställningen och det gjorde mig lite orolig, säger Charlotte och berättar vidare:

– Därefter gick det flera veckor utan konstaterade fall. Mot slutet av revisionsavställningen ökade frekvensen av konstaterade fall, så när revisionen var slut hade vi totalt elva fall. Vi har inte kunnat se några tecken på att vi haft någon smittspridning varken bland anställda på företaget eller bland alla våra entreprenörer på anläggningen, vilket vi är nöjda med.

Framgångsfaktorer

Charlotte nämner några huvudfaktorer som varit avgörande för att undvika smittspridning:

Transparent kommunikation till anställda och entreprenörer har varit nyckeln för att lyckas med pandemiarbetet, både inför och under revisionen. Flera kommunikationsinsatser gjordes initialt. Till exempel tillsattes en kommunikationsresurs, brev till entreprenörerna om tillvägagångssätt för att skingra den oro som fanns kring den svenska pandemihaneringen och stormöten för alla anställda på telefon.

Förlängd revision. Revisionsavställningen förlängdes med tre veckor. Dessa extra veckor innebar en förhållandevis långsam ökning av antalet personer som annars går från 0 till 800 under en veckas tid. Nu fanns tid att förbereda, testa och justera rutiner.

Samarbetet med Region Kalmars smittskyddsenhet var ett värdefullt stöd med löpande avstämningar och bekräftelser om att vi var på rätt spår.

Pandemigruppen fanns tillhands för att dämpa oro och svara på frågor. De etablerade rutiner för hanteringen av misstänkta och konstaterade fall, för smittspårning samt provtagning. Dessutom övervakade gruppen löpande utvecklingen och kunde initiera ytterligare åtgärder vid behov.

Identifiera flaskhalsar. Vi analyserade våra personalflöden som vi delade in i olika tidsfönster. Vi reglerade ankomst samt fika- och lunchtider. Vi utökade kapaciteten i matsalar och omklädningsrum med hjälp av tält. O3:ans in- och utpassage var den största risken, här kunde vi inte utöka kapaciteten, utan vi använde tids-slottar istället.

Jourtelefon. Vi använde en särskild jourtelefon som var bemannad dygnet runt för frågor. Via jourtelefonen har information om misstänkta och konstaterade fall samlats in, vilket gett en god överblick för att förhindra exempelvis klustersmitta.

Distansarbete för att avlasta gemensamma utrymmen. Cirka 200 personer har jobbat hemifrån, ett effektivt sätt att undvika smittspridning, då flertalet av de konstaterade fall vi haft efter revisionen arbetat på distans och därmed inte utsatt sina kollegor för smitta.

Tydlighet, stöd och delaktighet

När 1200 personer varav 900 inresta entreprenörer och experter från ett tiotal länder, ska arbeta och bo tillsammans, är tydlig kommunikation och delaktighet viktigt för att undvika missförstånd under kritiska arbetsmoment, men också för att vistelsen ska vara trygg, säker och positiv.

− Det är viktigt för oss att varje entreprenör känner sig välkommen och väl omhändertagen när hen kommer till OKG. Vi jobbar med inkludering genom kommunikation och dialog. Det här är en återkommande fråga för oss och inte unikt för i år, säger Charlotte.

Coronaambassadörerna uppmuntrar goda beteenden

− För att öka delaktigheten hos våra entreprenörer utsåg vi Coronaambassadörer med inspiration av gymnasieskolornas återgång till hösten. Tjugo entreprenörer har fungerat som ett kamratstöd i syfte att värna om varandras liv och hälsa. Deras huvudsakliga uppgift har varit att uppmuntra och förstärka goda beteenden – inte att agera poliser, dessutom har de varit vår förlängda arm i revisionsorganisationen för acceptansen över de smittskyddsåtgärder vi implementerat.

En engagerad Pandemigeneral

Charlotte går numera under benämningen ”Pandemigeneralen”, vilket hon inte har något emot. Den formella titeln är chef för Gemensam Service, vilket i praktiken betyder ansvar för 90 egna anställda, ett 50-tal partners inom service och facility management och cirka 50 inhyrda konsulter som förstärker verksamheten. Arbetsområdena sträcker sig från radiologi, kemi, yttre miljö, dokumentationshantering, kommersiell IT samt avtal med facilityföretag, ställningsbyggnads- och isoleringsföretag med flera. Därtill ansvar för anläggningar som inte är nukleära som vattenverk, vätgasfabrik, skog och mark. En omfattande arbetsbeskrivning, inte konstigt att Charlotte i år blev nominerad till Årets kraftkvinna.

− Nu behöver jag skifta fokus och återta balansen över mina ordinarie uppdrag och verksamhet. Det har varit en lärorik tid som jag aldrig ska glömma, jag har så många fina minnen; framför allt av samarbetet inom pandemigruppen, som varit navet i vår pandemihantering. Trots en enorm arbetsbelastning har alla kollegor slutit upp helhjärtat för att göra det bästa av den här situationen som ingen av oss råder över. Engagemang är grunden i mitt ledarskap. Jag har gått ”all in” i pandemihanteringen och lärt mig väldigt mycket på vägen.

Ett djupt andetag för ett säkert julfirande

Organisationen tar nu ett djupt andetag innan blickarna vänds mot 2021. En ny revision startar redan i maj, men till skillnad från i år så blir den betydligt kortare med sedvanligt bränslebyte och förebyggande underhåll.

− Vi är väl förberedda, alla processer och anpassningar är klara. Distansarbete och tidsfönster är arbetssätt vi tar med oss, även Coronaambassadörerna lever kvar, fast i ny skepnad för arbetet med nedmontering av reaktorerna O1 och O2. Nu hoppas vi på ett smidig vaccineringsförlopp och att inte pandemin ger oss en tredje våg, avslutar Charlotte och tillägger:
Men först en riktigt lång julledighet med mina tre barn. Vi förbereder för fullt för en julafton helt och hållet utomhus, och håller tummarna för bra väder. Jag kommer spendera en stor del av ledigheten i naturen och samla kraft så att vi kan producera mycket el i vinter!