22
Mars
2023
|
14:37
Europe/Amsterdam

Så räddade Unipers stödtjänster fredagsmyset

I mitten av februari var elnätet på väg mot en frånkoppling på grund av en krånglande norsk kabel. Men det hela avhjälptes i tid, bland annat genom Unipers stödtjänster. 

Fredagen den 17 februari ställde den felande norska Nordlink-kabeln till det för det svenska elnätet. Kabeln används för överföring av el mellan Norge och Tyskland och just vid det tillfället importerades 1372 MW el. Men plötsligt, utan förvarning, riktade kabeln om och började istället att exportera el, närmare bestämt 348 MW. Följden blev en kraftig frekvensstörning eftersom det plötsligt fattades hela 1720 MW på elnätet. Frekvensen sjönk ner till 49,41 Hz innan systemet började återhämta sig. 

Lyckligtvis finns det många vattenkraftsaggregat i det svenska elsystemet som på grund av sin stora rotationsenergi bidrar med tröghet och robusthet. Dessutom aktiveras vid dylika tillfällen olika störnings- och frekvenshållningsreserver som motåtgärd. En frekvenshållningsreserv som fullt ut aktiverades den 17 februari kom från Unipers batterianläggningar i Lövön, Edsele, Bodum och Fjällsjö. Samtidigt aktiverades samma tjänst hos ett flertal av Unipers vattenturbiner och totalt levererade Unipers anläggningar cirka 55 MW till elnätet via den så kallade FCR-D upp tjänsten. 

 

Kort därefter var störningsreserven i drift och Unipers gasturbiner i södra Sverige var engagerade i återställningen av elsystemet. 

– Gasturbinerna är inte lika snabba på att skjuta till effekt i systemet men de mest snabbstartade enheterna i vår svenska gasturbinflotta når full effekt på under tre minuter. Jämfört med Karlshamnsverket som startar upp på två timmar från så kallad varm beredskap, är detta en kort tid, berättar Björn Magnusson, kommunikatör på Karlshamnsverket. 

Jonas CarlssonTotalt sett och tillsammans med övriga men mer långsamma vattenkraftsaggregat bidrog Uniper och övriga kraftproducenter till att rädda upp den mycket kritiska situation som uppstått genom den felande kabeln och elnätet var stabiliserat inom 10 minuter. 

Jonas Carlsson på Uniper Vattenkraft arbetar bland annat med systemstöd och övervakning av uttaget av stödtjänster. I hans system är det enkelt, och tydligt, att se hur de olika delarna samspelade under uppstådd situation. 

– Idag kan vi via OMS-systemet väldigt enkelt analysera hur våra aggregat svarar på störningar som denna. Bilden nedan visar en trend på hur frekvensen såg ut vid det aktuella tillfället samt det kraftfulla svaret från ett av våra vattenkraftsaggregat och från en av våra batterianläggningar.
 

Störningsreserven

Gasturbinerna i störningsreserven används när ett plötsligt produktionsbortfall inträffar i ett baskraftverk och styrs av Svenska kraftnät. Dess primära roll är att hantera olika former av störningar som uppstår i elsystemet. Det kan handla om att en överföringskabel plötsligt slutar fungera eller att ett kraftverk oväntat förlorar produktionsförmågan.