Barsebäck,
16
Juni
2021
|
16:37
Europe/Amsterdam

Spektakulär transport av generatorer från Barsebäck

Med hjälp av en specialbyggd vagga har de sista delarna från generatorerna i Barsebäck 1 och 2 transporterats bort för att återvinnas. Totalt har 540 ton lyfts ner och ut ur turbinhallen. Det är drygt 40 år sedan en pråm senast la till i hamnen utanför Barsebäck. Då var det i samband med bygget av kärnkraftverket, nu var det för att transportera generatorstatorn för återvinning i Malmö.

Rotordelarna i generatorerna har sedan tidigare transporterats bort för återvinning. Nu är det de så kallade statorerna, de fasta delarna av generatorerna i de två reaktorerna, som har lyfts ut och transporterats till Stena Recyclings anläggning i Malmö för att där återvinnas. Att lyfta ut en generatorstator på 270 ton kräver mycket planering och unika lösningar.

För att överhuvudtaget kunna få ut generatorerna från turbinhallen har en specialbyggd vagga tagits fram. Den består av två delar för att lättare kunna transporteras till och från Barsebäck på lastbil. Med en pråm har sedan först den ena statorn transporterats till Malmö, där plockas vaggan av, och transporteras därefter tillbaka till Barsebäck för att upprepa proceduren med den andra statorn.

Hur går det till att lyfta 270 ton?

Inne i turbinhallen lyftes generatorsstatorn med travers och ett anpassat lyftok ner till markplan där den placerades i en vagga. I transportgången inne i turbinhallen användes ett specialanpassat system, ett så kallat skidding-system, som gjorde det möjligt att sedan glida/dra ut vaggan till gården utanför turbinhallen.

På gården lyftes sedan hela vaggan med generatorstatorn upp med hjälp av domkrafter så att man kunde köra in en hydraul-trailer under vaggan.

– Det är ett väldigt stort ekipage, trailern är 14-axlad, berättar Leif Johansson, Avfalls- och Logistikansvarig på Barsebäck Kraft AB. Hela ekipaget rullades sedan ut i hamnen där det lastades på den väntande pråmen.

Framme i Malmö lastades vaggan av med samma typ av process. Hydraul-trailern rullade av pråmen och med hjälp av en lyftbock, som kan lyfta upp till 400 ton, lyftes vaggan upp ett par decimeter så att trailern kunde rulla ut. Vaggans två delar plockades av och placerades på lastbil och återvände till Barsebäck för att ta hand om nästa transport. Statorns kördes sedan säkert till Stena Recyclings anläggning för vidare bearbetning och återvinning.

Vad innebär friklassning?

Allt material som fraktats bort från Barsebäck till Malmö i denna omgången var friklassat, vilket innebär att man kontrollerat och visat att materialets föroreningsnivåer understiger de gränsvärden som är satta av myndigheterna. Då ska det inte längre hanteras enligt strålskyddslagens krav. När ett material som använts i ett kärnkraftverk har friklassats kan det återvinnas som vanligt avfall. Ur varje generatorstator som transporterats till Stenas Recyclings anläggning från Barsebäck kan ca 270 ton material återvinnas. Friklassningen av material från anläggningen i Barsebäck bidrar till den cirkulära ekonomin. Genom återvinning kan material från nedmonteringen av kärnkraftverket få nytt liv. Cirkulära och hållbara lösningar ger nya resurser på marknaden, och skapar därmed värde även för miljön. 

Vattenvägarnas betydelse

I den delen av Skåne som Barsebäcksverket ligger har vattenvägarna genom historien haft stor betydelse för framväxten av bosättningar, byar och så småningom större samhällen. Även vid byggnationen av Barsebäck hade placeringen vid vattnet en betydelse, och har så än idag.

– Vi har en egen skyddad hamn vid kärnkraftverket. Den används främst av Svensk Kärnbränslehanterings fartyg Sigrid, som hämtar radioaktivt avfall för vidare transport till mellanlager och de olika slutförvaren. Under nedmontering och rivning kommer också vissa andra, mer udda, sjötransporter att förekomma, som till exempel den nu aktuella pråmen. Inga pråmar har angjort vår hamn sedan anläggningen byggdes, säger Maria Taranger, Kommunikationsansvarig på Barsebäck.