Malmö,
16
Maj
2019
|
13:39
Europe/Amsterdam

Väntan är över

Nu söker vi pionjärer till ett av Sveriges största industriprojekt.

Sammanfattning

Nästa år påbörjas nedmonteringen och rivningen på allvar. Det handlar om Barsebäcksverket, kärnkraftverket vid Öresund som inte producerat el på snart 15 år. För att fullfölja projektet kommer personalstyrkan att behöva utökas från dagens 50 till 300 personer inklusive entreprenörer. - Jag och mina medarbetare har fått vänta länge på att börja riva. Nu är det snart dags och det känns både spännande och lite skrämmande. Det är inte konstigt att det uppstår känslomässiga reaktioner när något man skött och vårdat under så lång tid definitivt ska bort, säger Åsa Carlson, VD för Barsebäck Kraft AB.

Den långgrunda kuststräckan nedanför Barsebäcks hamn är full av fågelliv. Vissa dagar är silhuetten på den danska kusten så klar att vårt grannland känns som ett stenkast bort. Nästan alltid blåser det västlig vind och det doftar sälta från Öresund. Solnedgångarna är ofta spektakulära.

Här i denna tavla ligger en av de vackraste arbetsplatserna i Sverige. Barsebäcksverket. När det startades på 70-talet var de två reaktorerna bara en del av det svenska kärnkraftsprogrammet med sammanlagt 12 reaktorer som byggdes mellan 1970-1985. Då var det ett helsvenskt projekt med ASEA Atom och kraftbolagen. De var dåtidens pionjärer som med stor framtidstro kom att bli en förebild inom den globala kärnkraftsindustrin.

Beslut om Barsebäcks stängning

Idag är Barsebäcksverket stängt efter ett politiskt beslut, kärnbränslet sedan länge bortforslat, och reaktortankarna är tömda på sitt innehåll. Nu väntar radiologisk rivning under 2020-talet, och därefter konventionell rivning av själva byggnaderna. Arbetet har förberetts minutiöst under många år, och nu ska det äntligen levereras. Nu står nya pionjärer beredda att visa vad de går för.

- Reaktorerna på Barsebäcksverket har tjänat det svenska samhället väl med stabil och fossilfri elproduktion under flera decennier, säger Åsa Carlson VD för Barsebäck Kraft AB, och som ansvarar för nedmonteringen och rivningen av kärnkraftverket.

- Nu fullföljer vi vårt ansvar och sluter den cirkel som påbörjades på 1970-talet vid byggnationen. Vårt mål är att genomföra en effektiv och ansvarsfull nedmontering och rivning, att arbetet ska vara säkert och miljöriktigt, och påverka omgivning och närboende så lite som möjligt, betonar Åsa.

Framgångsrika år under servicedriften

De senaste åren har ett 50-tal medarbetare upprätthållit servicedrift och förberett nedmonteringen. Men nu när verksamheten går in i ett fullfjädrat projekt behöver personalstyrkan utökas till 300 personer, entreprenörer inräknat.

- Vi är en liten sammansvetsad grupp, som nu behöver växa och kompletteras med ytterligare kompetens och erfarenhet, säger Åsa som själv har en civilingenjörsexamen från Chalmers och många års erfarenhet av både operativt och strategiskt arbete inom kärnkraftsbranschen.

Nya roller och fördjupade samarbeten

- Jag och mina medarbetare står inför ett av de största industriprojekten som genomförs i Sverige. Förväntningarna på oss är höga, och så ska det vara. Nyckeln till en framgångsrik organisation och vägen till att nå uppsatta mål, går genom att delegera och ge människor möjlighet att ta ansvarsfulla beslut. Oavsett om ett kärnkraftverk ska byggas eller monteras ned. De nya medarbetare som börjar hos oss kommer att få enorma chanser att utvecklas, avslutar Åsa Carlson.

Åsa Carlson, VD för Barsebäck Kraft AB.

Några av kompetenserna som behövs
  • Projektledare
  • Projekt- och verksamhetscontrollers
  • Projektkoordinator
  • Avfallsspecialister
  • Avfallssamordnare
  • Logistiker
  • Arbetsmiljösamordnare
  • Strålskyddsingenjörer
  • Säkerhetscontroller
  • Servicesamordnare

Då vi stärker och renodlar flera funktioner söker vi även chefer som kan utveckla de nya avdelningarna.