Malmö,
07
Januari
2021
|
10:44
Europe/Amsterdam

Vattenkraft + batteri stabiliserar elförsörjningen

Vind och sol bidrar med fossilfri elproduktion men skapar också utmaningar för elsystemet då produktionen varierar mycket beroende på väderförhållanden. Det är här våra nya batterilösningar inom vattenkraften kommer in i bilden. Systemet hjälper till att säkra en stabil drift i elnätet och en trygg elförsörjning.

Nu börjar vi närma oss full drift i de två vattenkraftverk där de nya batterierna installerats, Edsele kraftverk i Ångermanland med en installerad kapacitet på 9 megawatt (MW), och Lövöns kraftverk i Jämtland med en installerad kapacitet på 12 MW. Målet är att de formella ansökningarna om FCR-kvalificering (frekvensstyrningstjänsten Frequency Containment Reserve) ska vara inskickade till Svenska Kraftnät före årsskiftet. Med batterisystemet kommer Edsele och Lövön kraftverk också att kunna kvalificeras för Svenska Kraftnäts nya stödtjänst Fast Frequency Reserve (FFR), som nu är den snabbast tjänsten för frekvensstyrning. 

Erik Nordgaard arbetar som anläggningsansvarig på Uniper och har varit projektledare för installationerna. Han säger:

– Det är egentligen helt otroligt att vi klarat av att få detta på plats inom utsatt tidsram. Det formella beslutet om projektet togs så sent som i april, när den första vågen av covid-19 skapade stor osäkerhet inför framtiden. Med tanke på komplexiteten i projektet och pågående pandemi ska vi vara stolta över att vi klarat av att driftsätta under 2020. Utmaningarna har varit många. Tekniken är ny inom Uniper och det är första gången vi kombinerar den med vattenkraft, och batterierna har installerats av en fransk leverantör, vilket inte har varit helt okomplicerat i dessa pandemitider. Men Erik är imponerad över hur alla kämpat på. 

– Det här har varit ett verkligt teamarbete, det är många som lagt ner många timmar. Visst har det varit tufft, men därför känns det extra roligt att vi nu kan ta i drift några av de första anläggningarna av den här typen i Sverige.

Tekniken i korthet

Kort kan man beskriva tekniken i de nya installationerna så här: blir det en störning eller en obalans i elsystemet så kommer batterianläggningen att svara direkt, inom en sekund. På det sättet kan kraftsystemet behålla ett stabilt drifttillstånd. Vid lite längre störningar kommer vattenkraftverket att ta över och stå för det större energiutbytet. Tillsammans blir det en kostnadseffektiv lösning, eftersom man inte behöver så stora batterier men ändå får ett system som ger både snabb och stabil frekvensreglering.

 

 

Hur fungerar kraftsystemet?

För att elsystemet ska fungera optimalt behövs så kallad rotationsenergi. Rotationsenergi är den lagrade rörelseenergin i de roterande massorna i ett elektriskt system. De roterande massorna består framför allt av synkrongeneratorer, exempelvis hos kärnkraft och vattenkraft. Rotationsenergin bidrar till systemets förmåga att motstå frekvensförändringar. Men om en produktionskälla kopplas bort, låt oss säga att flera vindkraftsanläggningar stannar, samtidigt som mängden rotationsenergi i kraftsystemet är låg, då orsakar det en stor omedelbar frekvensändring. Driftsituationer med låg rotationsenergi blir allt vanligare i det nordiska kraftsystemet, eftersom vi har allt fler sol- och vindkraftsanläggningar. De nya batteriinstallationerna i vattenkraftverken blir ett sätt att säkra stabil fossilfri energi för kommande generationer.

Ny teknik för en hållbar framtid

Michael Vann är ansvarig för Unipers svenska vattenkraft och tycker det är roligt att Uniper gör något nyskapande som bidrar till en hållbar framtid.

– Ska vi klara av omställningen till ett fossilfritt energisystem så krävs det ny teknik för att lösa ganska svåra problem i elsystemet. Med den nya batterilösningen i Lövöns och Edsele kraftverk kan vi på ett konkret sätt bidra till den omställningen, samtidigt som vi garanterar en stabil elförsörjning.