Malmö,
08
Juni
2020
|
15:46
Europe/Amsterdam

Vattenkraft med storskalig batterilösning ska ge ökad stabilitet i elsystemet

Under 2020 lanserar Uniper en storskalig batterilösning som snabbt kan åtgärda frekvensavvikelser i elsystemet och därmed förhindra sämre el-kvalitet och i värsta fall omfattande strömavbrott. Batterilösningen är tänkt att kombineras med vattenkraft, och under 2020 kommer systemet att installeras och testas i två vattenkraftverk i norra Sverige.

 

Ellagring är en stor utmaning

Elektricitet är en vara som konstant måste produceras i samma stund som den förbrukas. För att utbytet ska fungera måste det elsystem som distribuerar elen, hela tiden ha en frekvens på 50 Herz. När andelen väderberoende kraft ökar, växer också utmaningen med att upprätthålla frekvensen. Avvikelser kan leda till sämre el-kvalitet och i värsta fall strömavbrott.

Svensk industri är på väg att ställas om och bli fossilfri

Under 2020 kommer batterisystemet att installeras och driftsättas i två av Unipers vattenkraftverk i norra Sverige. Det handlar om Edsele kraftverk i Ångermanland med en kapacitet på 6 megawatt, och Lövöns kraftverk i Jämtland med en kapacitet på 9 megawatt. 

– Jag är mycket nöjd med att utrullningen av denna spännande teknik sker i två av våra svenska vattenkraftverk. Svensk vattenkraft har med sin stabila elproduktion och reglerförmåga, under flera decennier lagt grunden till svensk industris konkurrenskraft. Nu kan vi dessutom öka vattenkraftens flexibilitet till en helt ny nivå, förklarar Johan Svenningsson.

 

Rotationsenergi är nyckeln till ett stabilt elsystem

Lanseringen ligger rätt i tid då den svenska systemoperatören Svenska Kraftnät, nyligen öppnade kapacitetsmarknaden för en ny produkt, Fast Frequency Reserve (FFR). FFR är en ny reservprodukt som är tänkt att hantera situationer med låg rotationsenergi i elsystemet. Det är en snabbare tjänst än vad vattenkraften ensam klarar av idag. Kombinationen av batterier och vattenkraft blir en effektiv lösning då vattenkraften kan agera energilager medan batterierna står för den blixtsnabba effekten. Kombinationen gör att batteriernas energikapacitet inte behöver dimensioneras upp så mycket.

– Batterisystemet är designat för att hantera brist på rotationsenergi (svängmassa), och kommer säkert att uppskattas av systemoperatörer runt om i Europa. I ett större perspektiv kommer systemet att underlätta omställningen till fossilfria energisystem och därmed bidra till att tuffa klimatmål kan uppnås, avslutar Johan Svenningsson.

Batterisystemet kommer att levereras av ingenjörs- och teknikföretaget Nidec Industrial Solutions (NIS), som ingår i Nidec-koncernen.