Malmö,
22
April
2020
|
15:01
Europe/Amsterdam

Vattenkraften hittar nya lösningar under coronakrisen

Unipers svenska vattenkraftsverksamhet försörjer Sverige med förnybar och reglerbar elkraft som säkerställer att elsystemet är i balans.

Verksamheten var tidigt ute, redan i vecka 9, med att införa åtgärder för att förhindra spridningen av covid-19. Bland annat infördes då strikta reserestriktioner, besöksrestriktioner och stängd driftcentral för att skydda personal och verksamhet. I nära minne fanns en dryg månadslång högflödessituation i södra Sverige med förstärkt bemanning i driftcentralen och stabsläge.

− Vi hade precis gått ur stabsläge på grund av höga flöden i södra Sverige och delar av vår organisation var tungt belastad när covid-19 bröt ut. Allt sedan dess har vi arbetat med att skydda vår personal och minimera risken för smittspridning samtidigt som vi säkerställer att kraftverken kan fortsätta producera el, säger Torbjörn Tärnhuvud, vd på Unipers svenska vattenkraftsverksamhet.


Alla som kan jobbar hemifrån och besök till bolagets kraftverk begränsas till ett absolut minimum. Till driftcentralen får endast driftpersonal komma in.

Uno Kuoljok är dammtekniskt sakkunnig inom Kraftverk Norr, exceptionella tider kräver exceptionella lösningar, här sitter han och analyserar årets snödjupsmätning.

 

Mindre grupper roterar mellan kraftverken

I vissa delar av verksamheten går det dock inte att arbeta hemifrån och då behöver man hitta nya sätt att arbeta på. Projekt- och underhållsverksamheten är ett sådant exempel.

Underhållsverksamheten ser till att kraftverken är i toppskick. Nu har de har valt att dela upp personalen i mindre grupper om 2-3 personer för att minska risken för smittspridning. Istället för att alla utgår från samma plats, är varje mindre grupp numera stationerad på ett eget kraftverk under en period, vilket gör att onödig kontakt med personer inom den större gruppen undviks.

− De nya mindre grupperna roterar nu mellan kraftverken i området. Det gör att många får bekanta sig med nya kraftverk, kompetens överförs mellan medarbetarna och vi får in fördelarna som kommer av att se saker med helt nya ögon, berättar Anders Nyberg, chef för Underhållsavdelningen.

 

Test av italienska turbinaxlar på distans

Parallellt med det ordinarie underhållsarbetet pågår det även större upprustningsprojekt. De större projekten kräver ofta komponenter som tillverkas i andra länder. Ett sådant exempel är upprustningen av ett aggregat i det stora vattenkraftverket i Ramsele där de nya turbinaxlarna tillverkas på en verkstad i Venedig. Eftersom Italien drabbats hårt av covid-19 har de inte varit aktuellt att resa dit och genomföra så kallade Factory Acceptance Test på plats. Projektet fick istället hitta nya vägar och genomföra testet på distans via videokonferens.

− Det gick faktiskt över förväntan, berättar projektledare Jens Lingell. Vi genomförde testet med hjälp av en anställd på verkstaden som riktade kameran enligt instruktioner från oss. Kontrollen tog en heldag och personalen i Italien ställde upp på ett jättebra sätt. Detta är ett arbetssätt som jag tror att vi kommer använda mer framöver.

 

Vi är förberedda

− Vår verksamhet är samhällskritiskt och därför är vi väl rustade att hantera en sådan här situation. Vi har en särskild pandemigrupp som kontinuerligt bevakar frågan och löpande uppdaterar riktlinjer och instruktioner i takt med att läget i samhället förändras. Alla medarbetare tar ett imponerande ansvar för att allt ska fungera så normalt som möjligt. Lägg därtill en stor portion omsorg, samarbete, kreativitet och uthållighet. Coronapandemin har inte stört elproduktionen och kommer heller inte att göra det. Vi hoppas att situationen inte blir värre, men om den blir det så är vi förberedda, avslutar Torbjörn Tärnhuvud.

Om vattenkraften

Uniper är, med sitt svenska bolag Sydkraft Hydropower AB, den tredje största vattenkraftproducenten i Sverige med 76 hel- och delägda vattenkraftverk, lokaliserade från Lycksele i norr till Kristianstad i söder, med en samlad effekt på cirka 1 700 MW och en årlig leverans av ca 8 000 GWh förnybar el. Det motsvarar ca 12% av Sveriges samlade vattenkraftproduktion. 

I det svenska elsystemet är vattenkraften idag den största förnybara energikällan, och svarar för cirka 45 % av den svenska elproduktionen. Vattenkraften tillsammans med kärnkraften utgör basen i det svenska elsystemet. Driften orsakar inga utsläpp av koldioxid och vattnet går tillbaka till älven efter att det lämnat turbinen.

Mer om Unipers vattenkraftsverksamhet