Malmö,
26
Mars
2020
|
10:15
Europe/Amsterdam

Vi fortsätter producera den el som samhället behöver

När det är stor osäkerhet i samhället är det bra att det finns något som fungerar som det brukar. Ett sådant exempel är det svenska elsystemet. Elproduktionen är väl rustad för olika former av störningar. Landets kärnkraftverk, vattenkraftverk, vindkraftverk och kraftvärmeanläggningar är igång precis som vanligt. De fortsätter att producera mellan 22 000-24 000 megawatt (MW) under dagtid vardagar när förbrukningen är som högst. Den svenska elförbrukningen har gått ned något de senaste veckorna på grund av stängda verksamheter, men ligger ändå runt 20 000 MW under dagtid vardagar. Överskottet från den svenska elproduktionen exporteras till grannländerna.

Sveriges sju aktiva kärnkraftsreaktorer producerar enligt plan. Ringhals 1 genomför sin sista årsrevision innan permanent avställning senare i år, och förväntas vara i drift igen den 10 april. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Källa Grafik: Energimarknadsinspektionen

Välfyllda magasin inom vattenkraften

Även inom vattenkraften är det väl förspänt med välfyllda vattenmagasin. Fyllnadsgraden låg förra veckan på 41,5 procent, vilket är högt över medianen på 34,9 procent. När det gäller snödjupet har det varit obefintligt i större delen av södra Sverige, medan det varit mer normalt i Norrland både i fjällen och inlandet. Analytikerna tror också på en ganska normal vårflod i de norrländska älvarna.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Källa Grafik: Energimarknadsinspektionen

 

Även vindkraften har kunnat utnyttja de goda vindförhållandena under årets första månader. Inte någon gång under mars månad har vindkraften legat på under 1 000 MW i produktion. Den 17 mars låg produktionen under flera timmar till och med över 6 000 MW.

 

Elproduktionen är väl rustad för olika former av störningar

- Svensk elproduktion fortsätter att vara stabil och övervägande fossilfri. Uniper är en del av det svenska elsystemet, och kommer att ha fullt fokus på att fortsätta producera den el som samhället behöver. Vi har väl etablerade rutiner för olika former av störningar och har de senaste veckorna kompletterat vår ordinarie beredskapsplanering till de förutsättningar som ges av en pandemi som den som pågår i vårt samhälle just nu, säger Johan Svenningsson, VD för Uniper Sverige. Våra skiftlag är väl bemannade i driftverksamheten och vi har en effektiv delegeringsordning med god redundans i hela organisationen. En del av våra arbetsuppgifter hanteras redan nu i form av distansarbete.

Uniper ansvarar också för delar av störningsreserven och effektreserven, resurser som Svenska kraftnät har i beredskap i händelse av att det skulle uppstå elbrist i Sverige. Avtalsperioden för effektreserven avslutades den 15 mars, men Karlshamnsverket är redo att startas året runt om det skulle behövas.