Välkommen till vår energiutställning

Att sprida kunskap och väcka intresse för en av vår tids största frågor, energiförsörjningen, är något som vi på Uniper brinner för. Vår energiutställning EnergiSnille består av ett antal stationer som var och en förklarar en aspekt av energi och el. Utställningen är anpassad för årskurs 4-9 och baserad på läroplanens innehåll. Eleverna får lära sig mer om vad energi är, hur ett kraftverk fungerar, vilka energikällor det finns och vilka för- och nackdelar dessa har. Vi pratar också om vad som leder ström och hur mycket det kostar att använda el.

Boka ett besök!

Just nu finns energiutställningen i Karlshamn, på science centret Kreativum. Besöket är kostnadsfritt. För alla elever från årskurs 7 och uppåt ingår även ett besök på reservkraftverket Karlshamnsverket.

Karlshamn - Karlshamnsverket

karlshamnsverket@uniper.energy
energiutstallning
blank
blank