Vår besöksverksamhet

För ett ökat intresse och kunskap om energi

Vi tar emot drygt 10 000 besökare varje år på våra kraftverk.

Öresundsverket

Gå på studiebesök - Öresundsverket

Välkommen på studiebesök till Öresundsverket, ett av världens mest effektiva kraftverk! Kraftverket tryggar el- och värmeförsörjningen i södra Sverige och bidrar också starkt till försörjningssäkerheten i hela Sverige.

Öresundsverket är ett naturgaseldat kraftvärmeverk. Naturgas är fritt från stoft och tungmetaller och vid förbränning bildas inga sotpartiklar. Koldioxidutsläppen vid förbränning är 40 procent lägre jämfört med kol.

Är du intresserad av att besöka oss på Öresundsverket? Vi tar emot grupper i mån av tid.

Besöket tar ungefär 1,5 timme och inleds i Energy Center på Flintrännegatan 19a.

Boka studiebesök

oresundsverket@uniper.energy Hitta till Öresundsverket

Karlshamnsverket

Gå på studiebesök - Karlshamnsverket

Karlshamnsverket är ett oljeeldat topp- och reservkraftverk som kan startas när det behövs extra resurser för att klara elproduktionen. Vi tar gärna emot studiebesök från skolor (högstadiet och uppåt) samt andra intresserade grupper.

Vid ett studiebesök i Karlshamn får du inblick i hur ett oljekondenskraftverk fungerar och hur vi arbetar för att minimera utsläppen av miljöskadliga ämnen.

Vi går runt i kraftverket och tittar på pannor, turbiner och miljöinvesteringar. Du får också veta mer om Karlshamnsverkets roll i elsystemet.

Vi tar emot grupper i mån av tid. Studiebesöken kan läggas upp på olika sätt beroende på besökarnas ålder, förkunskaper och önskemål.

Boka studiebesök

karlshamnsverket@uniper.energy

Barsebäck Kraft

Gå på studiebesök - Barsebäck

Vi på Barsebäck tar gärna emot studiebesök. Eftersom elproduktionen är avslutad, finns det unika möjligheter att på nära håll följa processen i ett kärnkraftverk. Studiebesök hos oss är kostnadsfria och inleds vanligtvis med filmvisning och föredrag i Infocenter, som ligger i anslutning till grindarna in till kraftverksområdet. Därefter inleds rundvandringen med en promenad utomhus in till kärnkraftverket.

Man ska minst vara 10 personer och kan maximalt vara 30 personer i en besöksgrupp som vill gå in i anläggningen och titta. De besökare som vill gå en rundvandring i stationen måste ha fyllt 14 år och ha med sig giltig fotolegitimation.

Vi kan bara ta emot förbokade grupper för rundvandring, var gärna ute i god tid med förfrågan. Tyvärr har vi mycket begränsade möjligheter att ta emot enskilda besökare för rundvandring, men möjligheten finns att i mån av plats delta i annan grupp.

I vårt Infocenter finns det inte någon åldersgräns.

14-årsgränsen för besök inne i stationen är ett krav från myndigheter och gäller för besök inne i anläggningen.

Samtliga besökare måste ha med sig giltig fotolegitimation för att kunna följa med på den guidade rundvandringen.
Giltig fotolegitimation är pass, körkort, Skatteverkets samt bankernas Id-handling.

Boka studiebesök

info@bkab.uniper.energy Hitta till Barsebäck Kraft

OKG

Gå på studiebesök - OKG

OKG kan i begränsad omfattning erbjuda grupper, främst från universitet och högskolor, möjlighet att göra studiebesök på O3. Detta måste dock bokas lång tid i förväg.

Möjlighet finns dock för andra grupper och skolor till ett så kallat informationsbesök, vilket innebär en föreläsning av OKG men inte tillträde till området.

Vattenkraften

Gör ett virtuellt besök i Storfinnforsens vattenkraftverk. Med virtuell teknik får du se hur ett kraftverk är utbyggt och hur processen ”från vatten till el” går till.

Välkommen till Storfinnforsen