Framtiden är digitaliserad, automatiserad och framförallt eldriven

Följ med oss in i framtiden bland robotar, big data och smarta maskiner. En film om allt du behöver veta om Industri 4.0. Dessutom svarar vi på frågan alla ställer sig. Vad händer egentligen med nästa industriella revolution om strömmen går?

Så bidrar baskraften till hög elkvalitet

Visste du att Sverige har ett av världens bästa elsystem? För att hålla hög elkvalitet måste vi alltid ha rätt spänningsfrekvens i elsystemet. Det innebär att vi är beroende av det som heter svängmassa. Mängden svängmassa i vårt energisystem beror på vilka energislag vi använder.

Reglerkraften behövs för samhällets utveckling

Eftersom Sverige har en varierande väderlek är det svårt att anpassa vind- och solkraft efter vårt behov av el i varje ögonblick. Reglerkraften blir därför viktigare och viktigare ju mer sol- och vindkraft vi har i elsystemet.